Katalogs

Meklē un  izvēlies elektroniskajā kopkatalogā
Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs


Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iekļauti Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses,  Pļaviņu un Skrīveru novadu  publisko un skolu bibliotēku krājumu izdevuma apraksti latviešu, krievu un citās valodās. Katalogs ir pieejams no jebkura datora ar Interneta pieslēgumu visā pasaulē.

Novadpētniecība. Bibliogrāfiskie apraksti no laikrakstiem, žurnāliem un citiem iespieddarbiem par Aizkraukles reģiona vēsturi, kultūru, dabu, ievērojamām personām u.c.

Analītika. Preses bibliogrāfiskie apraksti, kā arī krājumu, gadagrāmatu u.c iespieddarbu anotētie apraksti.

 

Bibliotēkas katalogs viedtālrunī

 

Izmantojot viedtālruni, informācija par bibliotēkā esošajiem izdevumiem un savu bibliotēkas kontu lietotājam kļūst vēl ērtāk pārskatāma.

Bibliotēkas e-kataloga saskarne ir pielāgota visiem viedtālruņu veidiem: iPhone, Android, Windows Phone.

Ievadot WebPAC kataloga adresi, notiek automātiska klienta ierīces veida noteikšana.

Kataloga adrese ir tāda pati kā pieslēdzoties no datora : http://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise

Mobilā versija pieejama gan publiskam, gan autorizētam bibliotēkas lietotājam.

Jebkuram publiskam lietotājam pieejama meklēšana katalogā, atlasītās kopas veidošana (meklējumu grozs), ierakstu eksemplāru ziņu informācija, publiski pieejamo ierakstu anotāciju un hipersaišu izmantošana, sociālo tīklu izmantošana – pastāsti citiem. Jebkurš lietotājs var izmantot bibliotēkas ievietoto kontaktinformāciju, hipersaites, bibliotēkas sociālo tīklu vietnes, reģistrāciju kataloga jaunumu RSS plūsmai.

Autorizētam lietotājam pieejami savi cirkulācijas dati (bibliotēkas konts) ar veicamām darbībām: izsniegto izdevumu saraksts, pasūtījumi, rezervējumi, rindas, pagarinājumi, atgādinājumi, rezervētās ierīces. Autorizētam lietotājam tiek nodrošināta paroles maiņa un paroles atjaunošana. Autorizēts lietotājs var prasīt izdevuma pagarinājumu, pasūtīt izdevumu, iestāties rindā uz izdevumu.

Autorizācijas datus kopkataloga lietošanai var iegūt bibliotēkā.

Bibliotēku kopkataloga darbību nodrošina bibliotēku informācijas sistēma ALISE.