Katalogs

Meklē un  izvēlies elektroniskajā kopkatalogā

 

Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā iekļauti Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses,  Pļaviņu un Skrīveru novadu  publisko un skolu bibliotēku krājumu izdevuma apraksti latviešu, krievu un citās valodās. Katalogs ir pieejams no jebkura datora ar Interneta pieslēgumu visā pasaulē.

Novadpētniecība. Bibliogrāfiskie apraksti no laikrakstiem, žurnāliem un citiem iespieddarbiem par Aizkraukles reģiona vēsturi, kultūru, dabu, ievērojamām personām u.c.

Analītika. Preses bibliogrāfiskie apraksti, kā arī krājumu, gadagrāmatu u.c iespieddarbu anotētie apraksti.

Letonika
Latvija.lv
Lugano muzejs

Sākums | Jaunumi | Lasītājiem | Bērniem | Bibliotekāriem | Arhīvs | Lapas karte | Foto Galerijas | Kontaktforma


Lapa tapusi sadarbībā ar