Noderīgas saites

Interneta meklēšanas dienesti Latvijā:
http://www.apollo.lv/
http://www.lanet.lv/
http://smart.delfi.lv/

Interneta meklēšanas dienesti ārvalstīs:
http://www.aport.ru/
http://www.ask.com/
http://www.gigablast.com/
http://www.google.lv
http://www.hotbot.com/
http://www.ipl.org/
http://www.lycos.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.search.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
Pasaules meklētājservisu rādītājs: http://www.searchenginecolossus.com/

Metameklētāji –
meklēšanas rīki, kuri savāc rezultātus no citu meklētāju datubāzēm:
http://www.dogpile.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.metacrawler.com/
http://vivisimo.com/

Interneta katalogi:
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas e-plaukts http://www.jzb.lv/index.php?&52
http://www.klik.lv/
http://kontakti.lv/
http://www.latsearch.com/
https://www.latvija.lv/Default.aspx
http://www.latwebs.com/
http://mapes.lv/internets/interneta-katalogi.html
http://puls.lv/
http://www.top.lv/
http://visalatvija.lv/lv:search

Interneta enciklopēdijas Latvijā:
Virtuālā enciklopēdija “Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa” http://www.gramata21.lv/
Sugu enciklopēdija “Latvijas daba” http://www.latvijasdaba.lv/
Daudznozaru interneta enciklopēdija http://letonika.lv/
Populārā medicīnas enciklopēdija http://www.neslimo.lv/
Vēstures enciklopēdija http://www.vesture.eu/

Interneta enciklopēdijas ārvalstīs:
Enciklopēdiju rādītājs http://encyclopediaindex.com/
Enciklopēdiju rādītājs http://rafdesk.com/
Britu enciklopēdija http://www.brittanica.com/
Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.com/
Daudznozaru enciklopēdija http://www.krugosvet.ru/
Daudznozaru enciklopēdija http://mega.km.ru/
Mitoloģijas enciklopēdija http://www.pantheon.org/    
Simbolu enciklopēdija http://symbols.com/
Daudznozaru brīvā enciklopēdija http://lv.wikipedia.org/

Uzziņas:
http://www.1188.lv/
http://1189.lv/1189lv:search:start
http://www.viss.lv/
http://www.zl.lv/