Bibliotēkas zālītē “Pie Kurmīša” kārtējās Putnu dienas!

Bibliotēkas zālītē “Pie Kurmīša” kārtējās Putnu dienas! Zālīti pieskandina gan bērnu, gan putnu balsis, tās klausīties ieradušies PII “Auseklītis” bērni. Kuri putni atlido pirmie? “Garām kājām mērnieks staigā”, “Katliņš vārās purva malā” – vai zinat, kas tie par putniem? Kurš ir vismazākais putniņš Latvijā? Uz šiem un citiem jautājumiem centāmies rast atbildes pasākuma gaitā. Bet visiem par pārsteigumu pie bērniem ieradās pats Kurmītis, sev līdzi vedot vēl kādu ciemiņu… Tas izrādījās šī gada putns – dzeltenā cielava.

Šajā nedēļā pie mums viesojas PII Auseklītis bērni, lai noskatītos vairākas režisores Rozes Stiebras veidotās multfilmas. Režisorei šonedēļ 75. jubileja, un bērni uz ekrāna redz gan pašu  Rozi Stiebru, gan viņas veidotās animācijas filmiņas. Skat. bildes

Šonedēļ mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā ciemojās PII “Auseklītis” grupiņas “Skujiņa” bērni. Tā bija viņu pirmā ekskursija uz bibliotēku. Mazuļi iepazinās ar bibliotēkas telpām, izstaigāja pa grāmatu plauktu labirintiem un ar dzīvu interesi vēroja lidz šim neredzēto grāmatu pasauli. Bibliotēkas apmeklējums bērniem bija vesels piedzīvojums, kura noslēgumā mazos ciemiņus, kā ierasts, pārsteidza lelle Simona. Viņa izsniedza bērniem kartītes ar bibliotēkas adresi un darba laiku un aicināja arī turpmāk neaizmirst ceļu pie mums, lai kļūtu par pastāvīgiem bibliotēkas lietotājiem.