Vecākiem – liela nozīme!

 

2019.gada 20.jūnijā pulksten 16:00 Aizkraukles sociālajā centrā, Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, tiek organizēts Seminārs bērnu un jauniešu vecākiem “Vecākiem – liela nozīme!”

Seminārs tiek īstenots projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/023 ietvaros

Seminārs ir bez maksas!