Uzņemšana Latvijas Kultūras koledžā

Uzņemšana Latvijas Kultūras koledžā uz nepilna laika studijām programmā “Bibliotekārs” ar specializāciju “Bibliotēku informācijas speciālists” vai “Izglītības iestādes bibliotekārs” turpinās līdz 31. augustam!

Vispārīgi fakti par studiju programmu

  • Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība
  • Studiju ilgums 2.5 gadi
  • Iespēja studēt arī tiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši pirms 2000. gada
  • Mācības notiek sestdienās
  • 4 obligātās prakses studiju laikā

Savukārt, nozares speciālistiem, kuriem ir vismaz piecu gadu praktiskā darba pieredze bibliotēku jomā, ir iespēja pieteikties profesionālās pieredzes atzīšanai. Pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas tiks noteikts, kurā studiju posmā pretendents tiek iecelts.

Vairāk par studiju maksu, uzņemšanu un profesionālās pieredzes atzīšanu www.kulturaskoledza.lv vai zvanot +371 22019437  vai +371 28697734.