Taigas Kalvišķes gleznu izstāde

 

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Lasītavas zālē  līdz 28.novembrim 

TAIGAS KALVIŠĶES gleznu izstāde

 “MINIATŪRI MOTĪVI LAIKĀ UN TELPĀ”

 

Ekspozīcija veidota no motīviem, kas radušies ceļojumos, mākslinieku plenēros, ceļojot pa Latviju, esot starp savējiem un vēl…         Daži darbi ir vienkārši alla prima – uzmetumi,  citi  no tiem ieguvuši tālāku risinājumu lielākos formātos jau darbnīcā, pie molberta. Šī nav vienota izstāde par tēmu vai stilu. Tie ir meti, no kuriem tālāk var tapt pārdomātas kompozīcijas, stils, noskaņa.

Katrs darbiņš, lielāks vai mazāks, nes sevī stāstu… par vietu, par notikumu, par klātbūtni.