Rudentiņš, bagāts vīrs…

Kopā ar pilsētas bērnudārzu audzēkņiem pārrunājām, ko rudens atnesis mūsu dārzos un mežos, minējām mīklas.

Bērni pēc lapām atpazina dažādus kokus un, no kastaņiem un zīlēm veidojot burtus, salika vārdus.

Un tad – pats gaidītākais brīdis – teātra izrāde, uz kuru par pašu izgatavoto naudiņu bija jānopērk biļete un jāprot atrast savu sēdvietu.

Bērni noskatījās teātri “Vislielākais gardums pasaulē”, kuru veidojām pēc L. Berzinskas grāmatas motīviem.