Pirmā tikšanās ar biblotekāru

Pie mums ciemos grupiņas “Krustiņš” bērni no PII “Auseklītis”, un šī viņiem ir pirmā tikšanās ar bibliotēku.