Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Lavijā

Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā tika veikts divos posmos, integrējot kvalitatīvo un kvantitatīvo pieeju. Pirmajā posmā tika veiktas kvalitatīvajā metodoloģijā balstītas padziļinātās intervijas, bet otrajā posmā izmantota kvantitatīvā metode, veicot bērnu un pusaudžu aptauju Latvijas izglītības iestādēs.

Kā atklāj pētījuma rezultāti, lai arī interneta patēriņš bērnu un pusaudžu vidū ir augsts – 57 % aptaujāto internetu kopumā ik dienu lieto ne mazāk kā 3 stundas – liela daļa šīs mērķgrupas internetā veikto aktivitāšu vērtējamas kā izklaide vai ir bezmērķīgas. 25 % bērnu un 53 % pusaudžu sērfo internetā, pavadot laiku bez noteikta nolūka, kamēr tikai kopumā 23 % meklē mācībām vai skolai nepieciešamu informāciju, 5 % lasa grāmatas internetā. „Pētījuma rezultāti apliecina, ka izglītības iestādēm ir liels potenciāls bērnos un jauniešos attīstīt šīs prasmes, caur mācību saturu veidojot pieprasījumu pēc tām,” akcentē K.Ločmele.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka gados jaunākajiem respondentiem ir vājākas medijpratības zināšanas un prasmes: tikai 50 % 9 līdz 12 gadu vecumu sasnieguši bērni uzskata, ka prot salīdzināt dažādas interneta vietnes un tīmekļvietnes, lai saprastu, vai informācija tajās ir patiesa, tikai 51 % šīs vecumgrupas pārstāvju ir pārliecināti, ka prot pārvaldīt personīgos privātuma nosacījumus internetā, un 67 % domā, ka prot bloķēt ziņojumus no cilvēkiem, ar kuriem nevēlas sazināties. Vecumgrupā no 13 līdz 16 gadiem attiecīgi tie ir 80 %, 77 % un 93 % aptaujāto pusaudžu.

 

Ar pētījumu iespējams iepazīties KM tīmekļvietnē.