Pasākumu prezentācijas

Š.g. 22. un 23. maijā Salaspils novada bibliotēkā notika Reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārs.

Prezentācijas pieejamas:

https://www.lnb.lv/lv/regiona-galveno-biblioteku-metodiku-seminara-prezentacijas

 

Š.g. 29. un 30. maijā Aizkrauklē notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme.

Prezentācijas pieejamas:
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-pavasara-sanaksmes-prezentacijas-3