Pasākumi un izstādes maijā

Abonementā:

Visu mēnesi būs literatūras izstādes:

 ”Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā” ;

Aicinām uz sarunu ar dzeju…

        dzejnieki Imants Ziedonis un Uldis Bērziņš

Maijā turpināsim skatīt Zaļo grāmatu izstādi...

 

Lasītavā

18.maijs – Starptautiskā muzeju diena

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

02.05.-30.05. Aizkraukles novada Senioru dienas centra “Pīlādzis”
rokdarbnieču grupas izstāde “Ziemas darinājumi”

 

“Saulīte silta, māmiņa jauka…”Mātes dienai veltīta izstāde

Bērnu literatūras nodaļa

“Mana mīļa māmuliņa mani mīļi audzināja…” – lit. izstāde, veltīta Mātes dienai

 

“Rakstniece ar pasaku redzi” – lit. izstāde, veltīta rakstnieces Māras Cielēnas 65. dzimšanas dienai

 

Lasītavas zālē

 

Renātes Treimanes foto izstāde “Tvert mirkli dzīvē”

 

Kokneses kadrs fotoizstāde “Tepat, pie dabas”.