Pasākumi decembrī

Decembra literatūras izstādes:

Abonementā:

Rakstniekam Andrim Kolbergam – 80! ( līdz 16.decembrim)

 

No 2019.gada sērija “Lata romāns” pārtop par sēriju  “Vakara romāns”!

 

Mazas idejas lieliem darbiem! (Rokdarbu pasaule)

 

No 17.decembra līdz 29.decembrim

Ziemassvētki – auglības, cerības un gaismas svētki!

 

Lasītavā

“Lai balts zied Ziemassvētku laiks”

Turpinās: ” Ko darīt garajos  rudens un ziemas  vakaros?”

” Latviešu Ziemassvētku tradīcijas”

 

Bērnu literatūras nodaļā

Literatūras izstādes:
Tavas vakara pasakas

Zaķīt’s pūta ledustauri…

Nākat iekšā, Ziemassvētki…