Pārdomu laikā ar dvēseles pieskārienu

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītavas zālē

š.g. 7.decembrī plkst. 17.00

Inese Apsāne un Elga Svilo ielūdz uz dzejas pasākumu

Pārdomu laikā ar dvēseles pieskārienu

Muzikāli dvēselei pieskarsies mūziķis, komponists, dziedātājs Kaspars Krastiņš (Rīga)