Par skolu bibliotekāru semināru LNB

Š. g. 12. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks Skolu bibliotekāru seminārs.

 

Latvijas izglītības sistēmā  notiek pārmaiņas mācību pieejā un saturā. Vai atceraties pagājušā gada seminārā projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītājas Zanes Oliņas nosauktos 3 skolas bibliotēkas galvenos izaicinājumus:

  •     auglīga augsne lietpratības attīstībai;
  • vieta, kur notiek mācīšanās, rodas zinātkāre un interese par lasīšanu visai dzīvei;
  • piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam resursu klāstam.

 

LNB Bibliotēku attīstības centrs pagājušajā gadā publiskoja sagatavoto Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Skolu bibliotēku vadlīniju 2. izdevuma tulkojumu latviešu valodā: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46519&Type=0.

 

Arī citur pasaulē izglītības process mainās līdz ar izmaiņām mācību saturā. Vadlīniju ievadā teikts: “Dokuments paredzēts iedvesmai un izvēlētā mērķa sasniegšanai”. Seminārā runāsim par to, kā skola un tās bibliotēka jūtas pārmaiņu procesā, kā arī mēģināsim vilkt paralēles ar IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijām.

 

Turpināsim uzklausīt Jūsu lielisko pieredzi darbā skolu bibliotēkās. Arī šajā gadā aicinām Jūs rakstīt, zvanīt un pieteikt savu stāstu: par Jums kā lielisku bibliotēku, vēl lieliskāku bibliotekāru, par darbu ar krājumu, par darbu ar lasītājiem, par pasākumiem, par sadarbības partneriem, par realizētajiem projektiem, par veiksmēm un varbūt neveiksmēm, par pieredzi, kas noderētu citiem skolu bibliotekāriem.

 

Stāstu aprakstus piesakiet pa e-pastu ilze.klavina@lnb.lv vai tālr. 67716045.

 

Ja ir kāds aktuāls jautājums, kuru nepieciešams pārrunāt seminārā, rakstiet vai zvaniet.

 

Pieredzes stāstu un tēmu pieteikumi semināram tiks pieņemti līdz 20. februārim. Semināru organizē LNB Bibliotēku attīstības centrs.