Par pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāru semināru

2019.gada  22.janvārī plkst. 10.00 Skrīveru bērnu bibliotēkā, Andreja Upīša ielā 1, sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Semināra programmā:

  1. LNB lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātes
  2. Grāmatu starts
  3. Lasīšanas veicināšanas programmu publicitāte
  4. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcija, tās izvēles principi, rezultāti
  5. Fragmentu lasījumi un dikcijas vingrinājumi.