Par pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāru semināru

2018.gada  15.novembrī plkst. 10.00 Aizkraukles pilsētas bibliotēkā, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

Semināra programmā:

  1. Īsi par cilvēktiesībām, labu pārvaldību un tiesībsarga iespējām palīdzēt – Tiesībsarga biroja juristi
  2. Dāvinājums un ziedojums bibliotēkā – Inese Rubule, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas bibliotekāre
  3. Metodiskais darbs reģiona bibliotēkās – Valentīna Laizāne, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas direktore
  4. Stāstu stāstīšana bibliotēkā – Pļaviņu novada bibliotēku pieredze

 

Seminārā piedalās grāmatu vairumtirdzniecības bāze “Latvijas Grāmata”