Oktobra pasākumi bibliotēkā  

Abonements

Literatūras izstādes

Grāmata – palīgs jaunajiem un atbalsts pieredzējušajiem skolotājiem!

Ceļojums dzīvnieku pasaulē.

Rakstniecei Norai Ikstenai – 50.

 

Lasītava

Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam – 100

 Līdz 21. oktobrim pilsētas bibliotēkas lasītavas zālē apskatāma  Kristīnes Blokas pildspalvu kolekcijas izstāde.

 

Bērnu literatūras nodaļa

Literatūras izstādes:

 

Kas aug manā dārziņā?

 

4.oktobris – Pasaules dzīvnieku diena