Ojārs Vācietis – bērniem  

Atzīmējot dzejnieka Ojāra Vācieša 85. dzimšanas dienu, pie mums ciemojās gan 1. un 2. klašu skolēni, gan PII audzēkņi.
Pasākumā klausījāmies O. Vācieša dzejoļus bērniem.
Visi kopā skaitījām dzejoli “Viens pa ceļu gāja”, dziedot atcerējāmies “Kāda kuram dziesma”, izdejojām “Čiekurdanci” un skatījāmies fragmentu par astoņiem kustoņiem no multfilmas “Kabata”.
Bet noslēgumā uz mūsu teātra skatuves atdzīvojās briesmīgais Šlopster-Klopsters no O.Vācieša dzejoļa “Mēnesim robs”.