Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

  1. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma abonementā vai lasītavā.
  2. Konsultācijas iespieddarbu, katalogu un elektronisko datu bāzu izmantošanai.
  3. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
  4. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši un izglītojoši pasākumi (izstādes,pārrunas, literāri un tematiski pasākumi, tikšanās u.c.).
  5. Interneta pieejas punkts bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanai un informācijas meklēšanai Internetā un citās datu bāzēs.
  6. Datora izmantošana, lietojot Microsoft Office programmas.
  7. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuri nav Aizkraukles pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
  8. Eiropas Savienības informācijas punkts, kurā pieejama jaunākā literatūra un publikācijas par ES jautājumiem.
  9. Bibliotēkas telpās ir pieejams bezmaksas bezvadu (wifi) internets.
  10. Var saņemt informāciju no  Lursoft datu bāzes internetā: daudzpusīga, juridiski pamatota informācija par visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām, komersantiem, to amatpersonām un īpašniekiem. Latvijas uzņēmumu finanšu analīze, bilances, komercķīlu reģistra sistēma.

 

Maksas pakalpojumi

Pakalpojums Mērvienība  EUR  
kopēšana 
A 4 formāta lapa no vienas puses lappuse 0,05
A4 formāta lapa no abām pusēm lapa 0,10
A3 formāta lapa no vienas puses lappuse 0,07
A3 formāta lapa no abām pusēm lapa 0,14
printera izdruka
A4 formāta lapas no vienas puses lappuse 0,07
A4 formāta lapas no abām pusēm lapa 0,14
Dokumentu skenēšana lapa 0,35