Kompetenču attīstības centrs aicina

Jauns mācību kurss “Intelektuālais īpašums” (18. februāris).

Norises laiks: 2019.gada 18.februāris, 10.00-15.30

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas ielā 3

Mācību maksa: Eur 27.00 (bibliotēku, skolu bibliotēku, muzeju, kultūras centru un arhīvu darbiniekiem)

 

Anotācija: https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/lnb-macibu-centrs/Inetelektualais_ipasums.pdf

Pieteikšanās veidlapa: https://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem

 

Aicinām izmantot iespēju pieteikties uz šīm mācībām līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 12.00!