“Jumītis” ciemojas bibliotēkā

Šodien mums ciemiņi! Bērnudārza “Auseklītis” grupiņas “Jumītis” bērni atnākuši ekskursijā, lai iepazītos ar bibliotēku un pie reizes apskatītu leļļu izstādi.