Izstādes un pasākumi decembrī

Izstādes un pasākumi decembrī

Abonementā

1.-16.decembrim

Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 120 (1897. – 1969.)

8.- 30. decembrim

Atvērsim sirdis Ziemassvētkiem, laidīsim svētkus istabā!

Zilas zvaigznes naktī baltā

Sudrabotu gaismu lej…     Zilās krāsas grāmatu izstāde

 

Radošas idejas brīvajiem brīžiem…

 

Lasītavā

Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars… . Materiāli no periodikas

Novadniekam rakstniekam Andrejam Upītim- 140;

Ziemassvētki latviešu tradīcijās;

Ko darīt garajos ziemas vakaros?