Izstādes un pasākumi augustā

Abonementā:

Augustā turpināsim skatīt romantiskās literatūras piedāvājumu vasaras vakariem, kā arī vēl šādas literatūras izstādes:

Norvēģu rakstniekam Knutam Hamsunam – 160

Augusta jubilāres – rakstnieces

Ainai Zemdegai – 95

Dacei Priedei – 65

Dacei Rukšānei – 50

 

Lasītavā

“23.augusts – Baltijas ceļa 30.gadadiena”

 

Bērnu literatūras nodaļa

“Trollīšu Muminu pasaules radītāja” – veltīta Tūves Jansones 105. dzimšanas dienai

“Mazajiem pavāriem” –  pavārgrāmatas mazajiem lasītājiem