• Par bibliotēku
  • Kontakti
  • Novadu bibliotēkas
  • Skolu bibliotēkas
  • ESIP

Par bibliotēku

Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Bibliotēkā pieejamas grāmatas, laikraksti un žurnāli, bezmaksas internets , bibliotēkas veidotas un abonētas bibliogrāfiskas datubāzes, kurās savāktā informācija var palīdzēt Jums atrast noderīgas lietas rakstot projektus, kursa darbus vai vienkārši meklējot atbildi uz kādu jautājumu.

Bibliotēkas misija – būt par sociālās saskarsmes (informācijas, kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas) centru novadu iedzīvotājiem.

 

Bibliotēkas nolikums

Akreditācijas atzinums

 

Skaitļi un fakti

Pārskats par darbu 2017. gadā

Pārskats par darbu 2016. gadā

Pārskats par darbu 2015. gadā

 

Bibliotēkas vēsture