• Par bibliotēku
  • Kontakti
  • Novadu bibliotēkas
  • Skolu bibliotēkas
  • ESIP

ESIP

Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Aizkraukles pilsētas bibliotēkā darbojas no 2000.gada oktobra. Tas izveidojies projekta ietvaros, ko izstrādāja Eiropas integrācijas birojs, Eiropas Savienības Informācijas centrs (ESIC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku dienestu un citām institūcijām. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas rajonu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību.
ESIP darbību līdz 2008. gada 31.decembrim koordinēja Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA). Ar 2010.gada 1.janvāri Ārlietu ministrija ir pārņēmusi no Valsts kancelejas iedzīvotāju informēšanas par Eiropas Savienības jautājumiem koordinēšanas funkciju, tai skaitā arī 32 Eiropas Savienības informācijas punktu koordināciju visā Latvijā.

Bibliotēkā ir pieejamas grāmatas, bukleti un citi materiāli par Latvijas darbību ES un procesiem tajā.

Kontaktpersona: Ineta Lesiņa
Tālr. 65122293
e-pasts: ineta.lesina@aizkraukle.lv

Interneta resursi par Eiropas Savienību:

 

* Eiropas Savienības informācijas aģentūra – www.es.gov.lv

* Eiropas Savienības māja – www.esmaja.lv
* Portāls par eiro ieviešanu Latvijā – www.eiro.lv
* Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana – www.europeana.eu
* Eiropas skati un skaņas – EU Tube
* ES nodarbinātības portāls – www.europa.eu/eures
* ES standartizācijas aktualitātes – http://www.cencenelec.eu
* ES struktūrfondu mājas lapa – www.esfondi.lv
* Eiropas valodu portāls – www.europa.eu/languages
* ES likumdošanas portāls EUR-Lex – www.eur-lex.europa.eu
* ES kultūras kontaktpunkts Latvijā – http://www.kkplatvija.lv/int.php