Ielīgojam Jāņus kopā ar bērnu vasaras nometnes dalībniekiem.

Bērnu vasaras nometnes dalībnieki no Aizkraukles interešu izglītības centra ieradās bibliotēkā uz pasākumu par Jāņu tradīcijām. Bērni iepazinās ar Jāņu siera siešanu, Jāņu zālēm, gāja rotaļās, dziedāja dziesmas.

Skatāmies bildes!