Esiet pazīstami!

Literatūrkritiķis, dzejnieks, tulkotājs Imants  Tuņķelis (1938)

 

 

Imants Tuņķelis (Zintis Zīme) dzimis 1938.g. 4.jūnijā, Aknīstes pagasta „Zemīšos” jaunsaimnieku ģimenē. Beidzis Vecbebru lauksaimniecības tehnikumu, Latvijas Valsts universitāti latviešu valodas un literatūras specialitātē. Filoloģisko izglītošanos turpinājis Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta neklātienes aspirantūrā, sekmīgi nokārtojis zinātņu kandidāta minimuma eksāmenus, taču dažādu apstākļu dēļ disertācija palika neaizstāvēta, ieguvis ekonomista organizatora diplomu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.

Viņš strādājis par biškopi, dārzkopības agronomu, skolotāju, ekonomikas plānotāju, revidentu un grāmatvedi.

I.Tuņķelis literatūrkritiskas un literatūrteorētiskas apceres publicējis žurnālā „Karogs”, laikrakstā „Literatūra un Māksla” un citur. Ar piecdesmito gadu beigām un sešdesmito sākumu ir saistāmi pāris daudzmaz veiksmīgu dzejoļu sacerējumi. Pēdējos gados kritikas publicē reti, galvenokārt Cēsu rajona izdevumos.

Dzejoļus un atdzejojumus viņš gan publicējis galvenokārt ar pseidonīmu – Zintis Zīme.

Lielāko dzīves daļu – četrdesmit gadu – Imants Tuņķelis ir nodzīvojis Augšlīgatnē – Līgatnes novadā, bet ar Aknīstes novada teritoriju saistīti vairāk par viņa diviem gadu desmitiem.

 

Grāmatas:

 

1. Tuņķelis Imants Vecie vērtējošie raksti : (apceres, apskati un recenzijas, 1970.-1978.) : literatūrvēsturiskais mantojums. – [Sigulda], Celtne, 2003.
2. Zīme Zintis Daudzdabja teicieni : dzeja. – [Sigulda] : SIA “Celtne” apgāds, 2003.
3. Zīme Zintis Trīs sadzejotas lugas – [Sigulda] : SIA “Celtne” apgāds, 2008.

4. Tomēr savējie : dzeja : [no cittautu literatūras pūra] Heinrihs Heine u.c. – sastādījis Zintis Zīme. – [Sigulda] : SIA Celtne apg., 2006.

5. Lesings, Gotholds Efraims.  Emīlija Galoti  – [Augšlīgatne] : Celtnes apgāds, [2017] (Petrovskis un Ko).

6. Tirks Harijs Mirušo acu stunda [romāns]; no vācu val. tulkojis Imants Tuņķelis. – [Sigulda] : Celtne SIA, 2009

7. Man vārds ir uz mēles… II : Cēsu novada autoru dzejoļi [kopkrājumā ir arī divi Zinta Zīmes dzejoļi]. – Cēsis : Kultūras biedrība “Harmonija”, 1997-2009.

8. Franko Ivans Dzejas : [satādītājs Jurijs Sadlovskis ; atdzejotāji Māris Salējs, Zintis Zīme, Amanda Aizpuriete]. – Rīga : LUBA, 2006.