Daudz laimes, Latvija!

Latvijas 100. dzimšanas dienu atzīmējām arī kopā ar atsevišķām bērnudārza grupiņām no PII “Auseklītis” un “Zīlīte”. Klausījāmies dziesmas, skaitījām dzejoļus, kā arī videoversijā aplūkojām skaistākos mirkļus no simtgadei veltītajiem pasākumiem Rīgā. Uz ekrāna skatoties un klausoties ansambli “Dzeguzīte”, kopīgā dziesmā izskanēja vēlējums: Daudz laimes, Latvija!”