Aktualitātes

Ir iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izdevuma “Bibliotēku attīstības centra vēstnesis” ceturtais numurs. Izdevums pieejams saitē: http://dom.lndb.lv/data/obj/95000.html. Īpašu paldies par līdzdalību numura tapšanā sakām Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta direktores vietniecei Ilonai Dukurei un Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītājai Zigrīdai Murovskai.

 


Piedāvājam iepazīties ar lektoru prezentācijām no šī gada 21.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notikušās pavasara konferences bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “ES PIEDERU ŠEIT”: http://www.lnb.lv/lv/pavasara-konferences-es-piederu-seit-prezentacijas .

 

 


 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas projektu vadītāja Jurģa Īvāna sagatavotais izdevums “Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā: nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošana” ir brīvi pieejams un lejuplādējams saitē: http://dom.lndb.lv/data/obj/68137.html.

 

Ir iespējams bez maksas iegūt arī šī izdevuma iespiedeksemplārus. Iespiedeksemplāru saņemšanu lūdzu koordinēt ar Solvitu Ozolu: solvita.ozola@lnb.lv.

 

 


 

Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”

Informējam, ka līdz 30. aprīlim Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā „Stāstu bibliotēkas”, kas ir iespēja pilnveidot ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu informācijas kolekcionēšanā, vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un informācijas pieejamības nodrošināšanā.

Līdz šim tīklā darbojās 33 Latvijas bibliotēkas, regulāri rīkojot stāstīšanas pasākumus un aktīvi iesaistoties UNESCO LNK organizētās aktivitātēs, veicinot vietējo kopienu savstarpējo sadarbību kultūras mantojuma apzināšanā un uzturēšanā, tostarp interesi par stāstīšanas tradīcijām un to pārmantošanu. 

Vairāk informācijas šeithttp://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pieteikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-1/

 


 

Nesen publiskoti pētījumu rezultāti par Latvijas iedzīvotāju lasīšanas paradumiem:

 

"CultureLab" jaunākais pētījums par bibliotēku izmantošanu un lasīšanas paradumiem

Lasīt rakstu Biblioteka.lv: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39891&type=0

 

Pētījums: iedzīvotāji grāmatas uzskata par svarīgām, bet lasa maz

Lasīt rakstu Biblioteka.lv: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39875&type=0

 

 


Bibliotēku novadpētniecības ekspertu paneļdiskusija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrā turpinās bibliotēku novadpētniecības darbam veltīta konsultatīva izdevuma izstrāde. Darba gaitā izkristalizējās vairāki diskutabli novadpētniecības teorijas un prakses jautājumi. Lai tos apspriestu, 2016. gada 9. jūnijā LNB Mazajā zālē notika bibliotēku novadpētniecības ekspertu paneļdiskusija. (..) Jūsu vērtējumam tiek piedāvāts pārskats par paneļdiskusijā aplūkotajiem tematiem un izteiktajiem viedokļiem.

SKATĪT RAKSTU BIBLIOTEKA.LV: http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=39703&type=0

 


Saite uz jauno vispārējās vidējās izglītības metodisko līdzekli “Klases stundu programmas paraugs” klašu audzinātājiem.
Arī bibliotēka un bibliotekāri var būt labi sadarbības partneri un atbalsts skolai ikviena skolēna izaugsmē.
 
 
Programmā ietvertas 6 tematiskās grupas:
“Sevis izzināšana un pilnveidošana”
“Piederība valstij”
“Pilsoniskā līdzdalība”
“Veselība un vide”
“Karjeras izvēle”
“Drošība”
 
Iepazīšanās ar metodisko līdzekli ļaus izprast
-          tās norises, kas pašreiz notiek mācību procesā skolās,
-          nepieciešamību pēc bibliotēkas krājuma papildināšanas ar atbilstoša satura jauniem resursiem,
-          bibliotēkas aktivitāšu tēmas kā atbalstu audzināšanas darbā,
-          izmantojamās metodes un paņēmienus darbam ar skolēniem.

 

 


Visām Latvijas publiskajām bibliotēkām, kuras izmanto informācijas sistēmu ALISE, ir iespējams abonēt e-GRĀMATU bibliotēkas platformu. Plašāka informācijas pieejama: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39616&type=0

 

Ir noslēdzies viens no platformas izstrādes posmiem – izmēģinājuma projekts. Tajā piedalījās  izdevēji: apgāds Zvaigzne ABC, Jāņa Rozes apgāds  un grāmatu apgāds Jumava un  sešas Latvijas publiskās bibliotēkas: Ventspils bibliotēka, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka.

Lasītājas viedoklis atrodams saitē:

https://gramatas.wordpress.com/2016/12/27/ka-klajas-biblioteku-e-gramatu-projektam/

 


Aicina pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai   Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2017. gada 27. janvāris. Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmantojušas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no šiem jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtībā 2030. gadam: ·        ekonomiskā labklājība un nodarbinātība; ·        zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība; ·        veselība un higiēna; ·        digitālā iekļautība; ·        dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm; ·        izglītība visiem; ·         klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi.   SKATĪT RAKSTU BIBLIOTEKA.LV - http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=39497&type=0 

 

 


29. novembrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2016. gada rudens sanāksme. Pasākuma prezentācijas ir pieejamas LNB tīmekļa vietnē: http://lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-rudens-sanaksmes-prezentacijas-0.

 

 


 

Latvijas Bibliotēku portālā lasāms izvērsts un intriģējošs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra galvenās bibliotekāres Ilzes Margas raksts par 15. Starptautisko Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferenci “Ceļš uz bibliotēku”:

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=39339&Type=0

 


 

Tikšanās bibliotekāru stāvā – viss par datiem

 

 Trešdien, 30. novembrī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais cikla “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” pasākums, kurā viesosies un par sava darba aktualitātēm stāstīs LNB Bibliogrāfijas institūta kolēģi.

 

Dažāda veida un apjoma dati, to veidošana, strukturēšana, pārvaldība ir ļoti ietilpīga un atbildīga bibliotēku darba joma, kas, tāpat kā citi bibliotēku darbības virzieni, nemitīgi mainās un pilnveidojas līdz ar jaunākajām pasaules attīstības tendencēm. Iespējams, tieši pateicoties nemitīgajām novitātēm, plašajam darbības laukam un informācijas tehnoloģiju neizsmeļamajām iespējām, daudziem citus bibliotēku darba virzienus pārstāvošiem praktiķiem datu joma šķiet visai grūti izsekojama, maz izzināta un pat nedaudz noslēpumaina.

 

Viens no faktoriem, kas pozitīvi ietekmē jauninājumu ieviešanu, ir pieredzes apmaiņa ar citu valstu kolēģiem, līdzdalība starptautiskos projektos, semināros. Vairāki LNB Bibliogrāfijas institūta darbinieki nesen atgriezušies no pieredzes apmaiņas braucieniem uz Dāniju, Zviedriju un Somiju, kas notika īstenojot programmas “Ziemeļvalstu – Baltijas Mobilitāte valsts pārvaldei” projektu “Labas prakses un pieredzes apmaiņa modernas un ilgtspējīgas metadatu krātuves izveidei”.

 

Pasākumā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” projekta dalībnieki pastāstīs par projektā gūto pieredzi un sniegs iespēju klātesošajiem uzzināt, kas šobrīd ir jaunākais un būtiskākais datu jomā:

 • Jaunās tendences bibliotēku datu veidošanā, Anita Goldberga, LNB Bibliogrāfijas institūta direktore (IFLA Committee on Standards 20122015, EURIG, “RunA” pilotkolekcijas veidošana);
 • Ārpus bibliotēkas veidotu datu izmantošana un topošais “Izdevēju portāls”, Ansis Garda, Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs (projekts Ziemeļvalstīs);
 • Aprakstošie metadati un RDA (Resource Description and Access), Maira Kreislere, Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas datu modeļu eksperte (EURIG);
 • Autoritatīvie dati un to publicēšana, Jogita Sauka, Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas autoritatīvo datu eksperte (projekts Ziemeļvalstīs);
 • Saistītie dati un pilotkolekcija “RunA”, Anita Rašmane, Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas sistēmbibliotekāre (“RunA” pilotkolekcijas veidošana).

 

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties arī ar datu tēmai atbilstošiem Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā pieejamiem jaunākajiem izdevumiem, ko piedāvās Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.

 

Uz novembra tikšanos “Bibliotekāru stāvā” aicinām visus interesentus – gan publisko, gan akadēmisko bibliotēku darbiniekus, kā arī LNB kolēģus!

 

 

 


 

Par Letonikas datubāzes pieeju 2017. gadā.

Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību ar SIA Tilde, 2017. gadā nodrošina neierobežotu LETONIKA.LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.

Datubāzes pieejas periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

LETONIKA.LV ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā un jau vairākus gadus ir visapmeklētākais latviskais interneta resurss Latvijas bibliotēkās.
Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

      Enciklopēdijas

      Vārdnīcas

      Lasītava  

      Multivide

         Valoda

         Ceļvedis

         Pasakas

      Latvijas Kultūras kanons

      Mācībām

No 01.01.2017. piedāvājam jaunu pakalpojumu reģionu galvenajām bibliotēkām – datubāzes letonika.lv attālināto pieeju reģistrētajiem bibliotēku lietotājiem. Tas ir izmēģinājuma pakalpojums,  kas šobrīd plānots uz visu nākamo gadu, turpmāka informācija sekos. Visām reģionu galvenajām bibliotēkām līdz 20.12.2016. tiks nosūtīta letonika.lv pieejas parole, katrai bibliotēkai sava. Parole domāta reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem un nodrošinās viņiem attālinātu (ārpus bibliotēkas telpām) piekļuvi letonika.lv datu bāzei. Ar šo paroli lasītājiem būs pieejams viss letonika.lv saturs izņemot ar autortiesībām aizsargātos Lasītavas darbus. Izsniedzot paroli, lasītāji ir jāinformē, ka tā ir sensitīva informācija, kas nav nododama trešajām personām. Rekomendējam lasītājus, kuriem izsniegta parole, atzīmēt IIS ALISE 50. laukā, kas nodrošinātu procesa pārskatāmību un ātru datu atlasi vajadzības gadījumā. 

Izmantojiet pieejamos resursus!

 

 


 

9. novembrī noritēs Zemgales reģionālais publisko bibliotēku darbinieku seminārs. Kā ierasts tiksimies Bauskas Kultūras centra Lielajā zālē. Semināra atklāšana plkst. 10:00.

Pasākuma programma

 


 

18. oktobrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs. Prezentācijas pieejamas LNB tīmekļa vietnē: http://lnb.lv/lv/regionu-galveno-biblioteku-metodiku-seminara-prezentacijas-3.

 


 


LBB priekšsēdētāja Kristīne Pabērza iesaka iepazīties ar jaunāko IFLA žurnāla numuru, kas pieejams elektroniski pievienotajā saitē.     www.ifla.org/node/10925 

 


 

 22.-23. septembrī – Rīgā notika Bibliotēku novadpētniecības konference. Konferences pirmajā dienā svinējām Rīgas Centrālās bibliotēkas 110. jubileju un klausījāmies Rīgas Centrālās bibliotēkas aktualitātes, otrajā dienā savā pieredzē dalījās bibliotēkas no visiem Latvijas reģioniem un savu skatījumu uz novadpētniecību sniedza muzeju un arhīvu pārstāvji. Konferences prezentācijas ir pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: http://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-prezentacijas.   Konferences pirmās dienas fotogalerija ir skatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: http://www.rcb.lv/archive/UserFiles/Image/2016_D/novadpetniecibas_konference un “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/RigaCB/photos/?tab=album&album_id=1480293405320491. Otrās dienas fotoieskats ir gūstams Latvijas Bibliotēku portālā: http://biblioteka.lv/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=29364 un LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/lnb.bac/photos/?tab=album&album_id=1194612493946456.

 


 

Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis “Kalendārs bibliotēkām: 2017”. Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/70594.html

 

Tiešpiekļuve:  http://dom.lndb.lv/data/obj/file/311435.pdf

 


Ir iznācis “Bibliotēku attīstības centra vēstnesis” Nr. 2. Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/69433.html .

 

Tiešpiekļuve: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/306200.pdf.

 

 


 

Spāņu valodas apguves iespējas bibliotekāriem:

http://home.transparent.com/survival-spanish-for-librarians

 

 

 


 

2016.gada  12.maijā plkst. 10.00 Aizkraukles pilsētas bibliotēkā Lāčplēša ielā 3, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

 


 

29. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā, kas notika globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā.

 

Bērnu uzvedības problēmas ir aktuālas daudzām skolu un publiskajām bibliotēkām. Iepazīties ar sanāksmes video un prezentācijām: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3097-ka-noverst-vardarbibu-un-cinities-ar-tas-sekam-skola.

 


 

Ko dara Latvijas pārstāvji starptautiskajās bibliotēku organizācijās?

 

Trešdien, 30. martā, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”.

 

Latvijas bibliotēku speciālisti aktīvi darbojas ne vien Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules bibliotēku un citu nozaru profesionālajās organizācijās – Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (IFLA), Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojā (EBLIDA), Eiropas pētniecības bibliotēku asociācijā (LIBER), Eiropas digitālajā bibliotēkā “Europeana” un citās organizācijās.

 

Kā iesaistīties šo organizāciju darbībā? Ko iespējams panākt, darbojoties bibliotēku un bibliotekāru profesionālajās organizācijās, un ko tas prasa no iesaistītajiem? Par šiem jautājumiem stāstīs un atbildes sniegs LNB Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš (IFLA Autortiesību un citu juridisko jautājumu komiteja, EBLIDA Informācijas likumdošanas ekspertu darba grupa, EBLIDA izpildkomiteja, “Europeana” tīklojuma asociācijas biedru padome), Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza (EIFL un EBLIDA projekti, programma “Public Libraries 2020”), LNB Audiovizuālās lasītavas vadītāja Zane Grosa (Baltijas Audiovizuālā padome (BAAC) un Starptautiskā skaņas un audiovizuālo arhīvu asociācija (IASA)) un citi bibliotēku nozares profesionāļi.

 

Neiztrūkstoša būs arī pasākuma teorētiskā ievaddaļa – LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna sniegs ieskatu saistošākajos nozares jaunieguvumos.

 

Uz pasākumu laipni aicināti visi interesanti!

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

anda.saldovere@lnb.lv

Trešdien, 17.februārī plkst. 11.00 aicinām Jūs piedalīties tiešraides vebinārā, lai iegūtu papildus informāciju par pilotprojektu bibliotēkas saimniecības efektīvākai pārvaldībai “Kulturāls mākoņpiedāvājums”.

 Tiešraides vebināra norises laiks: no plkst. 11.00 līdz 12.00.

Lai pievienotos tiešraidei, 17.februārī no plkst. 10.55 lūdzam klikšķināt uz saites: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/

 Nepieciešamais tehniskais aprīkojums dalībai tiešraides vebinārā: dators ar interneta pieslēgumu un skaļruņi vai austiņas.

 Vebinārā piedalīsies:

 • Helmuts Ozoliņš, Kultūras informācijas sistēmu centra informācijas sistēmu drošības administrators,
 • Ilgvars Bakmanis, Telia Latvija eksperts pašvaldību atbalsta jautājumos

 

Tiešraides laikā visi dalībnieki aicināti iesaistīties un sūtīt savus jautājumus un komentārus uz e-pasta adresēm:

 Tiekamies tiešraidē!

 

 


 

2015.gada  15.decembrī plkst. 10.00 Aizkraukles pilsētas bibliotēkā Lāčplēša ielā 3, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

Programma


1. decembrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika reģionu galveno
bibliotēku metodiķu seminārs. Paldies visiem, kas ierosināja semināra tēmas, kā arī aizpildīja anketas. Semināra prezentācijas ir pieejamas LNB mājaslapā: http://www.lnb.lv/lv/regionu-galveno-biblioteku-metodiku-seminara-prezentacijas-1.
Pagājušonedēļ – 25. novembrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2015. gada rudens sanāksme. Sanāksmes prezentācijas ir pieejamas LNB mājaslapā: http://lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-sanaksmes-prezentacijas.
 

 

 


 

Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs

2015.gada 4..novembrī

Bauskas Kultūras centrā, Kalna ielā 18

Progrmma

 


 

2015. gada 20. oktobrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference “Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā”. Konferences mērķis bija aktualizēt atvērtās piekļuves (Open Access) risinājumu aktīvāku ieviešanu Latvijas akadēmiskajā vidē. Ar Eiropas Savienības projekta “Facilitate Open Science Training for European Research" (FOSTER) atbalstu konferenci organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka un Rīgas Tehniskā universitāte. Konferenci apmeklēja vairāk nekā 100 zinātnieki, pētniecības politikas un administrācijas veidotāji, bibliotekāri.

 

Īsu atskatu uz konferenci un galvenos secinājumus sk. Latvijas Bibliotēku portālā: http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=34161&type=0. Latvijas Universitātes bibliotēkas kolēģi gatavo plašāku atskatu uz konferenci, kas tiks publicēts bibliotēkas informatīvajā izdevumā “Latvijas Universitātes bibliotēkas jaunumi”: http://www.biblioteka.lu.lv/jaunumi/.

 

Konferences programmu, prezentācijas un plašāku informāciju par atvērto piekļuvi sk. Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē: http://www.napd.lu.lv/.

 

 

 


 

Mācības bibliotekāriem oktobrī.

1) "101 ideja radošo darbnīcu un spēļu organizēšanā dažādos
pasākumos"
-8.oktobrī.
2) JAUNUMS "Lēmumu pieņemšanas psiholoģiskie aspekti"- 15.oktobris
3) "Prātīgas un neprātīgas idejas dažādu svētku un pasākumu
noformēšanā"
- 21.oktobris
4) "Komunikācijas māksla ar sevi un citiem"- 29.oktobris
5) "Pasākums, svētku kā spēle vai rotaļa"- 30.oktobris

 


 

Par konferenci.

Lai akcentētu lasītprasmes  apguves nozīmi pirmsskolā un sākumskolā, kā arī izvērtētu līdzšinējo sadarbību izglītības un kultūras iestāžu vidū lasīšanas veicināšanā, Valsts izglītības satura centrs  (VISC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru  2015.gada 19.oktobrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīko zinātniski praktisku konferenci „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”. Vēlamies pievērst uzmanību 21.gadsimta prasībām atbilstošu lasīšanas prasmju veidošanai un šī procesa atbalsta programmām, veicinot komunikāciju un savstarpēju profesionālo pilnveidi. Konferenci atklās VISC vadītājs G.Catlaks.  Mūsdienu pirmskolas un sākumskolas bērnu raksturīgākās pazīmes un to saistību ar lasītprasmes apguvi skaidros  Dr.psych., Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite  Diāna Zande.  Par lasītprasmi Eiropas kontekstā runās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil. Vita Kalnbērziņa  un pedagoģijas eksperte Aija Tūna. LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova analizēs sadarbības intensitātes karti un jauno programmātisko pieeju bibliotēku pakalpojumiem Latvijā. Konferences ietvaros notiks radošās darbnīcas, kurās viedokļu diskusijās un savā pieredzē dalīsies augstskolu docētāji, bibliotekāri, pirmsskolas un sākumskolas speciālisti, lai uzsvērtu lasītprasmes apguvi kā pamatu turpmākajam izglītības procesam, veicinātu atvērtu un elastīgu mācīšanos. Konference ir bezmaksas, tās mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bibliotekāri, bērnu vecāki un citi interesenti. Būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību konferencē.   Pieteikšanās uz konferenci http://www.isec.gov.lv/vispizglitiba/saturs/info.shtml#sep21   Ar cieņu   Silvija Tretjakova Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Tālr.: 67716038

Programma

Darbnīcas

 


 

Pētījums par bibliotēku lomu ASV sabiedrībā.

Pjū Pētniecības centrs (Pew Research Center) ASV regulāri pēta publisko bibliotēku situāciju ASV. Nesen publiskots jauns un pavisam svaigs centra pētījums, kas aplūko bibliotēku lomu ASV sabiedrībā, analizē, kā amerikāņi vērtē savas bibliotēkas un ko no tām sagaida. Interesanti un vērtīgi ir šo pētījumu skatīt salīdzinājumā ar dažiem iepriekšējos gados veiktiem līdzīga rakstura pētījumiem.   Īsu ieskatu pētījuma saturā ir sagatavojusi Latvijas Bibliotēku portāla redaktore Ieva Krūmiņa: http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=33653&type=0   Ar pilniem pētījumu tekstiem var iepazīties Pjū Pētniecības centra tīmekļa vietnē: http://www.pewinternet.org/ 

 


 

 

Labi mācību materiāli par E-pakalpojumiem Latvijā

                                 Sociālie tīkli  

                                 Drošība internetā

 

 

 


 

Izglītības iespējas

Tiem bibliotēkas darbiniekiem, kas vēlas iegūt akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību, kā arī tiem, kas vēlas iegūt profesionālo kvalifikāciju, tiek piedāvāts izmantot Latvijas Kultūras akadēmijas Latvija Kultūras koledžas sagatavoto iespēju studēt tālāk pēc mācībām 240 stundu profesionālās pilnveides programmā "Informācijas un bibliotēku zinības pamati".  Sīkāku aprakstu lasīt pielikumā un LKK sagatavotajā materiālā "Bibliotēku darbinieku profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana LKA Latvijas Kultūras koledžā".

Iespējas studēt tālāk pēc 240 stundu profesionālās pilnveides programmas “Informācijas un bibliotēku zinības pamati”  

LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs  sagatavojis izdevumu „Kalendārs bibliotēkām” visam 2015. gadam.  

Tas, atbilstoši lietotāju lūgumam, papildināts ar informāciju par mūzikas, tēlotājas un lietišķās mākslas aktualitātēm.

Te atradīsiet arī  Latvijas kultūras kanonā iekļauto personu jubileju datus un tiešsaistē — Latvijas kultūras kanona tīmekļa vietnē — plašākas ziņas par nozīmīgākajiem kultūras darbiniekiem. 

Kalendārā daudz vizuālas informācijas, kas pieejama arī tiešsaistē.  Ievietoti attēli no Eiropas digitālās bibliotēkas, arhīva un muzeja “Europeana”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzēm un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas.

Elektroniskā adrese

 

 


 

Visas sezonas garumā Dailes teātris LNB un reģionālo bibliotēku darbiniekiem uz atsevišķām izrādēm piedāvā iegādāties biļetes par īpašām cenām.

 Decembra īpašais piedāvājums:

4.decembri M.BUTTERFLY    plkst.19.00

Jebkurā „Biļešu Paradīzes” kasē, nosaucot paroli GAISMAS PILS 2014, biļetes cena 6 EUR.

http://www.dailesteatris.lv/izrade/323/mbutterfly

 


 

Aicinājums iepazīties ar Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu.

Izdevums pieejams:

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/244486.pdf

 


 

Š.g. 1. un 2. oktobrī Dobeles novada Bērzes pagasta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" notika bibliotēku novadpētniecības konference "Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā".

 Prezentācijas publicētas LNB mājas lapā:

https://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-novadpetniecibas-jaunas-dimensijas-atminas-instituciju

 

 


 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības

          konkursa

               “LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2014”

 

            NOLIKUMS

 


 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs aicina bibliotēkas pārlūkot savus profesionālās literatūras krājumus un papildināt tos ar žurnāla „Bibliotēku Pasaule” eksemplāriem. 

 

Jaunākais "Pērļu zvejnieka" laidiens

  

 

 

Aicinājums iepazīties ar jaunāko biedrības „Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība” biļetena numuru.

Šajā numurā varēsiet lasīt par:

·         240 stundu profesionālās pilnveides programmas „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” aprobāciju;

·         Izglītības iestāžu bibliotekāru mācību vajadzību izpētes anketas rezultātiem;

·         Vasaras semināru par pārmaiņu vadīšanu;

·         Studiju iespējām LKA Latvijas Kultūras koledžā;

·         Nozares augstākās izglītības aktualitātēm Latvijas Universitātē;

·         Jauno pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Izglītības iestādes bibliotekārs”;

 

Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/56078.html

 

 


 

Iepazīsties ar Latvijas Kultūras kanona  izmantošanas iespējām bibliotēkā

 

 


 

Aicinājums piedalīties Velobraucienā par bibliotēkām 2014 „Baltic Star” Preiļi – Kauņa

 


 

Iepazīsties ar jaunāko Bibliotēku konsultatīva centra informatīvo biļetenu Nr.10

 


 

Piedalies seminārā bibliotekāriem

 

2014.gada  3.aprīlī plkst. 10.00 Aizkraukles pilsētas bibliotēkā Lāčplēša ielā 3, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Semināra programmā:

    

10:00 – 10:20   Vairumtirdzniecības bāzes „Latvijas Grāmata” aktualitātes un piedāvājums                   

10:20 - 11:15   Akreditācija kā bibliotēku kvalitātes vadības rīks

Vanda Bērziņa, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente

11:20 – 13:00 Lasīšana kā vērtība
Liega Piešiņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja

Vairumtirdzniecības bāzes „Latvijas Grāmata” grāmatu galds

 

 

 

 


 

Ielūkojies Profesiju Pasaulē - Bibliotēka

 


 

Seminārs bibliotekāriem

2014. gada  11. martā plkst. 10.00  Aizkraukles pilsētas bibliotēkā Lāčplēša ielā 3, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Semināra programmā:

Elektroniskā vide un e-pakalpojumi.

 •  Elektroniskā vide – aktuālākais un jaunākais - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti;
 • E-paraksts, tā izmantošanas iespējas un priekšrocības - Latvijas Valsts radio un televīzijas centra speciālisti;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēma - Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti;
 • Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, sistēmā pieejamie e-pakalpojumi, palīgmateriāli pakalpojumu pieteikšanai - Lauku atbalsta dienesta speciālisti;
 • Uzņēmumu reģistrs: e-pakalpojumi un jaunumi - Uzņēmumu reģistra speciālisti.

 

2013.gada darba rezultāti un secinājumi

Aktualitātes bibliotēku darbā 2014.gadā

Grāmatu tirdzniecība IK Virja AK

 

 


 

Alita stāsta par saviem cilvēkiem

Ieskaties šeit

 


 

Sekosim koknesiešiem!

Projektā "Bibliotēkas diena dzīvē"  no 10. līdz 16.februārim piedalās Kokneses pagasta bibliotekāres.

Nedēļas aktivitātēm var sekot https://www.facebook.com/koknesesbiblioteka.bernubiblioteka
https://twitter.com/Koknesesbibliot

 

 


 

Iepazīsties pats, iesaki citiem!

Jaunākās literatūras ceļveža „Pērļu zvejnieks” 2.numurs.

 

 

 


 

Trešā tēva dēla" ziņu pasts | 2014.gada janvāris

ŠAJĀ ZIŅU IZLAIDUMĀ VAR LASĪT:

Kampaņa bibliotēku atbalstam Eiropas Parlamentā noslēgusies 

▪ Arvien jaunākas tehnoloģijas bibliotēkās
▪ 3td apmācību sezonas starts - 4.februāris
▪ Cik ilgi var nezināt jeb kā datorprasmes apgūst Ventspilī
▪ Notikumi. Ko ieplānot? - E-prasmju nedēļa 2014. | Gada monēta 2013 un Monētu dienas bibliotēkās. | Latvijas pieredzi apgūs kolēģi no 3 valstīm
▪ Kādus ar tehnoloģiju izmantošanu saistītus pakalpojumus piedāvā bibliotēkas citās zemēs?
▪ Bibliotēku ietekmes dati brīvpieejā
▪ Ukrainas bibliotēkas nemieru periodā
▪ Vai tu to jau zināji?
▪ Bibliotēkas un 3td sociālajos tīklos
▪ Konkurss bibliotekāra kafijas pauzei.
Vairāk...

 


 

Apkopots pētījums

Trešā tēva dēla pēdējā pētījuma "Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme" (2013) ziņojumi ir publicēti KISC mājas lapā.

 


 

Iespēja piedalīties!

 

Sākas pieteikšanās projektam "Bibliotēkas diena dzīvē"

 

 


 

LNB Mācību centra kursu piedāvājumu 2014.gada 1.trimestrim.

 

 Informācija no biedrības "Tēvu zemei"

 


      

 

Š.g. 5.novembrī plkst. 10.00 Aizkraukles pilsētas bibliotēkā Lāčplēša

ielā 3, notiks novadu pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs.

Semināra programma

    

 


 

Sākas pieteikšanās uz profesionālās pilnveides programmu  „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Programma 240 akadēmisko stundu apjomā paredzēta  bibliotekāro pamatzināšanu apguvei.

Mācības notiks laikā no 2014.gada 24.februāra līdz septembrim. Šajā laikā plānotas gan kontaktstundas, gan attālinātās mācības e-vidē. Kopā ar lektoru tiks apgūta teorija, būs nodarbības grupās un praktiskie darbi. Klātienes sesijas paredzētas: 24.-28.februārī, 31.martā-4.aprīlī, 9.-13.jūnijā, 8.-12.septembrī.

Letonika
Latvija.lv
Lugano muzejs

Sākums | Jaunumi | Lasītājiem | Bērniem | Bibliotekāriem | Arhīvs | Lapas karte | Foto Galerijas | Kontaktforma


Lapa tapusi sadarbībā ar