Ziņojums par attīstības tendencēm

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) “Ziņojuma par attīstības tendencēm” (IFLA Trend Report) 2017. gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā.
Lai gan “Ziņojums par attīstības tendencēm” nosaka jauno digitālo paradigmu raksturojošās esošās un varbūtējās nākotnes tendences, tas nemēģina prognozēt bibliotēku nākotni, tikai identificēt spēkus, kas var to ietekmēt. 
bibliotēkas kā sabiedrības struktūras, kuru uzdevums ir palīdzēt indivīdiem un sabiedrībām attīstīties, gan veido, gan ietekmē ārējie faktori. Ja neveltīsim laiku, lai tos izprastu, riskējam tikt pārsteigti nesagatavoti, palaist garām iespējas un galu galā neizpildīt mūsu mērķus. Ja šo laiku izmantosim, novērtēsim tendenču ietekmi un efektīvi reaģēsim – kā daudzi jau to dara – mēs varam būt pionieri, veltot pūles, lai izveidotu spēcīgāku, taisnīgāku un vairāk iesaistītu sabiedrību
Sākotnējais IFLA “Ziņojums par attīstības tendencēm” publicēts 2013. gadā un latviešu valodā pieejams https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_latvian.pdf