Par mums

Mūsu adrese

Lāčplēša iela 3

Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 65128536, 65123207

E-pasts: berni@aizkraukle.lv

 

Nodaļa atvērta

P,O,T, C, P 11.00-18.00
 

Sestdiena, svētdiena - brīvdiena 

 

Svarīgākie notikumi mūsu dzīvē 

1967.   Aizkraukles rajona bērnu bibliotēka  
1996.   Aizkraukles pilsētas bērnu bibliotēka  
1998.   Aizkraukles pilsētas bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa   

 

Apkalpošanas nodaļas struktūra

pirmsskolas, 1.-4. klašu abonements

5.-9. klašu abonements un lasītava ar interneta pieejas punktiem

publisko pasākumu, spēļu un lasītāju aktivitāšu zāle "PIE KURMĪŠA"

 

Mūsu sadarbības partneri

Aizkraukles novada vidusskola

Pirmsskolas audzināšanas iestādes: "Zīlīte", "Auseklītis"

Speciālā audzināšanas iestāde "Saulīte"

Aizkraukles mākslas skola

Aizkraukles mūzikas skola

Aizkraukles bērnu un jauniešu centrs

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

  

Mēs piedāvājam:

22000 lielu daudzveidīgu grāmatu klāstu un daudzpusīga satura periodiskos izdevumus skolēnu zināšanu un gaumes veidošanai;

aktuāla satura informācijas bāzi mācību vielas padziļinātai apguvei, dažādu projektu veidošanai;

interneta pieejas punktus informācijas meklēšanas prasmju attīstīšanai un izmantošanai;

kopprojektus bibliotekāro zināšanu un lasīšanas veicināšanas attīstīšanai dažāda skolēnu vecuma grupās;

sadarbības projektu veidošana ar pirmsskolas mācību iestādēm, skolām, bibliotēkām, interešu grupām publisko pasākumu un dažādu aktivitāšu rīkošanai;

pedagogiem un bērnu vecākiem - informācijas bāzi;

pārrunas par problēmām skolēnu lasīšanas sistēmā un vadībā.

Letonika
Latvija.lv
Lugano muzejs

Sākums | Jaunumi | Lasītājiem | Bērniem | Bibliotekāriem | Arhīvs | Lapas karte | Foto Galerijas | Kontaktforma


Lapa tapusi sadarbībā ar