Uz sākumuAizkraukles bibliotēka / Bērniem / Nāc mūsu pulkā

Nāc mūsu pulkā

Cik Tavā mājas bibliotēkā ir grāmatu? Daudz...?

Bet, ja nu Tās visas izlasītas? 

Ja tās vairs nevar atbildēt uz visiem skolā mācību stundai uzdotajiem jautājumiem?

Tad Tev jāmeklē īsākais ceļš uz BIBLIOTĒKU!

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Vispirms palūdz bibliotekārei, lai Tevi iepazīstina ar

BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM

 • Nepilngadīgajiem lasītājiem, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku vai aizbildņu GALVOJUMS.
 • Grāmatas izsniedz uz 15 dienām (vienā reizē ne vairāk kā 4 grāmatas).
 • Jaunieguvumus izsniedz uz 10 dienām (vienā reizē 1-2 grāmatas).
 • Paaugstināta pieprasījuma iespieddarbiem lietošanas termiņš pēc bibliotekāra ieskatiem var tikt saīsināts, lasītājus par to brīdinot.
 • Jaunus iespieddarbus lasītājam ir tiesības pieprasīt tikai tad, ja savlaicīgi nodoti iepriekš saņemtie.
 • Grāmatu pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā lasītājs pēc biblotekāra ieskatiem tās atvieto ar tādām pašām vai cenā līdzvērtīgām.
 • Par zaudējumiem, kurus nodarījuši bibliotēkas lietotāji, ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi, kas parakstījuši GALVOJUMU.
 • Lasītavā iespieddarbus izsniedz tikai lietošanai uz vietas.
 • Personām, kas nav Aizkraukles pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotāji, ir tiesības pierakstīties bērnu nodaļā un izmantot tās krājumus tikai lasītavā.
 • Apmeklētājus, kuri neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem bērnu nodaļas lietotājiem, izslēdz no bibliotēkas uz laiku no 1 mēneša līdz 1 gadam, bet par atkārtotiem nopietniem pārkāpumiem - pavisam.
 • Ja tiem piekrīti, saņemsi Galvojumu, kuru uz vietas vai mājās jāaizpilda kādam no vecākiem vai Tavam aizbildnim

Pēc tam bibliotekāre Tevi iepazīstinās ar mūsu bibliotēku.

Ja esi jaunāko klašu skolēns, Tev vajadzīgās grāmatas sastapsi

Pirmsskolas un 1.-4.klašu abonementā

 

ievēro, te mājo ne tikai pasakas, latviešu un citu autoru sacerēti darbi, bet daudz interesantu grāmatu par augiem un dzīniekiem, svešām zemēm un tautām;

ja vēlies iemācīties jaunu spēli, izgatavot dāvanu māmiņai, arī te grāmata Tev palīdzēs...;

ja Tev līdzi būs atnākusi mazā māsiņa vai brālītis, neuztraucies! Viņu sagaidīs Grāmatu Lācēns un viņa rotaļu stūrītis bērniem. Arī mazuļiem te atradīsies mazas, bilžainas grāmatiņas līdzņemšanai uz mājām.

Te sastapsi arī " Ezi", "Zīlīti", "Spicīti" un citus bērnu iemīļotos žurnāliņus.

Ja esi vidējo vai vecāko klašu audzēknis, Tevi gaida

 

5.-9. klašu abonements un lasītava

 Te notiek kompleksa bibliotēkas lietotāju apkalpošana, nodrošinot ar:

daudzveidīga satura literatūras saņemšanu promnešanai, atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

plašu uzziņu izdevumu krājumu enciklopēdijas, vārdnīcas, pieprasītāko nozaru un daiļliteratūru;

tematiskās mapes (pa tēmām sakārtotas kopijas un izgriezumus no periodikas);

jaunākos periodiskos izdevumus, izmantošanai uz vietas;

dažādu uzziņu un konsultāciju saņemšana;

 lasītāju automatizētās darba vietas informācijas ieguvei un informācijas izdrukas;

konsultācijas informācijas meklēšanai Elektroniskajā katalogā (grāmatas, analītika, novadpētniecība).

 

KAS TEV JĀZINA, UZSĀKOT DARBU AR DATORU

 1. Automatizētās darba vietas izmantošanas laiku vēlams rezervēt iepriekš, piesakoties lasītavā vai pa telefonu  - 65123207. Ja piereģistrētā persona kavē vairāk kā 10 minūtes, tad tiesības izmantot datoru ir nākošajam lietotājam. Datora izmantošanas laiks vienam bibliotēkas lietotājam ir: mācībām un pašizglītībai - līdz 1 stundai, Izklaides portālu apmeklētājiem - 20 min. Laikā, kad dators nav aizņemts, tā izmantošanas laiks var tikt pagarināts.
 2. Pirms darba uzsākšanas lietotājiem jāiepazīstas ar Interneta lasītavas izmantošanas noteikumiem..
 3. Bibliotekārs piereģistrē laiku, kad darbs tiek uzsākts un pārbauda vai dators ir darba kārtībā.
 4. Par jebkurām darba laikā pamanītajām programmas kļūdām lietotājam nekavējoties jāziņo bibliotekāram.
 5. Lietotājam nav atļauts mainīt datora parametrus, loga izkārtojumu un formu, pamatvirsmu, konfigurāciju un programmatūru, kā arī veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles).
 6. Pie datora vienlaicīgi var atrasties tikai viens lietotājs. Nedrīkst strādāt virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām rokām, kā arī strādājot lietot pārtikas produktus.
 7. Ja lietotājs vēlas kopēt failus no Interneta, izmantot disketes, diskus vai zibatmiņu (flash memory), tad tas jāsaskaņo ar bibliotekāru.
 8. Beidzot darbu pie datora, bibliotekārs pārbauda lietotāja atstāto darba vietu.
 9. Ikviens lietotāja izraisītais inventāra, datu un programmatūras bojājums jākompensē pašam lietotājam.
 10. Lietotājam, kas atkārtoti neievēro automatizētās darba vietas lietošanas noteikumus, turpmāk liegta iespēja izmantot datorpakalpojumus.

 Publisko pasākumu un dažādu aktivitāšu zāle " PIE KURMĪŠA"

Ja esi jaunāko klašu skolēns:

 • vēlies tikties ar KURMĪTI un citiem pasaku vai grāmatu varoņiem un to autoriem;
 • ja ir vēlme pašam piedalīties dažādās aktivitātēs - pārrunās par jaunākajām grāmatām, konkursos, spēlēs, atraktīvās nodarbībās utt.
 • noskatīties interesantas videofilmas un DVD filmas; un vēl labāk - ja Tev ir vēlēšanās iet talkā KURMĪTIM, Tevi gaida leļļu teātris, kur Tu pats varēsi pārtapt par kādu pasaku vai  literārā darba varoni;
 • Ja Tevi šie mūsu piedāvājumi interesē, dodies uz bibliotēkas zāli " PIE KURMĪŠA"
 • Par mūsu aktivitātēm Tev ziņos Mājas lapas sadaļa KAS?KUR?KAD?

Ja esi 5.-9.klašu skolēns, aicinām uz publisko pasākumu zāli, kur piedāvājam:

 • noklausīties jaunāko grāmatu apskatus;
 • piedalīties dažādos literāros un tematiskos pasākumos, konkursos, viktorīnās, diskusijās un citās aktivitātēs;
 • piedalīties bibliotekārajās stundās, kurās Tu tuvāk iepazīsies ar bibliotēkas piedāvājumiem un varēsi praktiskās nodarbībās apgūt darbu ar grāmatu un citiem medijiem;
 • piedalīties tikšanās ar literātiem un citiem Tev interesējošiem cilvēkiem

 Publisko pasākumu zāle visiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā arī iepazīties ar dažādām izstādēm - gan grāmatu, gan pašu lasītāju veidotajiem zīmējumiem un lietišķās mākslas darinājumiem.

Par iecerētajiem un jau notikušajiem rīkotajiem pasākumiem Tev pavēstīs Mājas lapas saite KAS?KUR?KAD?

Gaidām ciemos!

Letonika
Latvija.lv
Lugano muzejs

Sākums | Jaunumi | Lasītājiem | Bērniem | Bibliotekāriem | Arhīvs | Lapas karte | Foto Galerijas | Kontaktforma


Lapa tapusi sadarbībā ar