Uz sākumuAizkraukles bibliotēka / Bērniem / Kas? Kur? Kad?

Kas? Kur? Kad?

Pie mums ciemos grupiņas "Krustiņš" bērni no PII "Auseklītis", un šī viņiem ir pirmā tikšanās ar bibliotēku.

Šajās aprīļa dienās gan skolēni, gan PII audzēkņi apmeklē bibliotēku, lai atzīmētu dzejnieka Pētera Brūvera 60. dzimšanas dienu. Tā kā dzejnieka  dzejoļi iepatikušies daudziem komponistiem, pasākumā skan daudz dziesmu ar P. Brūvera vārdiem. Bērnus aizrauj gan leļļu teātris, gan multfilma par divām skaistām čūskām. Tāpat arī fragmenti ar dziesmiņām no multfilmas "Neparastie rīdzinieki".  Bet vēl interesantāk ir klausīties dzejoļus videoierakstā paša autora izpildījumā. Skat.bildes...
 

Bibliotēkas zālītē "Pie Kurmīša" kārtējās Putnu dienas! Zālīti pieskandina gan bērnu, gan putnu balsis, tās klausīties ieradušies PII "Auseklītis" bērni. Kuri putni atlido pirmie? "Garām kājām mērnieks staigā", "Katliņš vārās purva malā" - vai zinat, kas tie par putniem? Kurš ir vismazākais putniņš Latvijā? Uz šiem un citiem jautājumiem centāmies rast atbildes pasākuma gaitā. Bet visiem par pārsteigumu pie bērniem ieradās pats Kurmītis, sev līdzi vedot vēl kādu ciemiņu... Tas izrādījās šī gada putns - dzeltenā cielava. Skat. bildes

Šajā nedēļā pie mums viesojas PII Auseklītis bērni, lai noskatītos vairākas režisores Rozes Stiebras veidotās multfilmas. Režisorei šonedēļ 75. jubileja, un bērni uz ekrāna redz gan pašu  Rozi Stiebru, gan viņas veidotās animācijas filmiņas. Skat. bildes

Šonedēļ mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā ciemojās PII "Auseklītis" grupiņas "Skujiņa" bērni. Tā bija viņu pirmā ekskursija uz bibliotēku. Mazuļi iepazinās ar bibliotēkas telpām, izstaigāja pa grāmatu plauktu labirintiem un ar dzīvu interesi vēroja lidz šim neredzēto grāmatu pasauli. Bibliotēkas apmeklējums bērniem bija vesels piedzīvojums, kura noslēgumā mazos ciemiņus, kā ierasts, pārsteidza lelle Simona. Viņa izsniedza bērniem kartītes ar bibliotēkas adresi un darba laiku un aicināja arī turpmāk neaizmirst ceļu pie mums, lai kļūtu par pastāvīgiem bibliotēkas lietotājiem.Skat. bildītes
 

Janvāris - Aizkraukles pilsētas dzimšanas dienas mēnesis.
Un šogad, jo īpašs - Aizkraukles pilsētai - 50! Tāpēc tieši šajā laikā bērni no PII "Auseklītis" un "Saulīte" viesojās bibliotēkā, lai uzzinātu kaut ko vairāk par savu dzimto pilsētu. Bērni noklausījās leģendu, kas saistās ar senās Aizkraukles pili. Bija iespēja vērot dokumentālus kadrus no Pļaviņu HES celtniecības, kurai pateicoties tapa mūsu pilsēta. Vērojām arī, cik skaista ir mūsu pilsēta no putna lidojuma un bērni  attēlos atpazina visdažādākās pilsētas celtnes un objektus. Aizkrauklei ir arī savs ģerbonis un sava himna, kuru  kopīgi noklausījāmies. Dodoties projām bērni līdzi saņēma krāsojamus Aizkraukles pilsētas ģerboņa attēlus kopā ar krāsainu attēlu un ģerboņa aprakstu, kā arī krāsainas Aizkraukles skatu kartītes. Skat.bildes

Pirmo reizi mūsu bibliotēku apciemoja Kokneses internātpamatskolas attīstības centra bērni. Ciemošanās reizē bērni iepazinās gan ar bibliotekas telpām, gan ar dzejnieka Ulda Ausekļa dzejoļiem un teatralizēto pasakas uzvedumu. Zinātkārajiem bērniem pie mums ļoti patika, un pēc rotaļīga starpbrīža viņi bija gatavi noklausīties fragmentu no šī gada Ziemeļvalstu lasījumiem pašiem jaunākajiem lasītājiem. Skat. Bildes


Pirmssvētku dienā bibliotēkā noritēja ikgadējais erudīcijas konkurss 5. klašu skolēniem "Es mīlu Tevi, Latvija!" Skolēni parādīja savas zināšanas atpazīstot latviešu filmas, pilsētas, dabas un mākslas objektus. Tāpat bija jāspēj orientēties mūzikā, gan zinot, gan minot latviešu dziesmu mūzikas un teksta autorus. Un beigās žūrijas vērtējums, piešķirot vietas: 1. - 5.a, 2. - 5.d, 3. - 5.c, 4. - 5.b klasei. Bildes ...


Vai tu zini, kas ir Latvija?

Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai arī bērnudārzu audzēkņi labprāt iepazīstas ar Latvijas simboliem, atpazīst ievērojamas Latvijas vietas un noskatās multfilmu "Neparastie rīdzinieki".

Skati bildes šeit..


"Īsi panti, gari panti cits ar citu rotaļājas..." Šīs Ulda Ausekļa dzejas rindiņas bija kā moto dzejnieka 75. jubilejai veltītajā pasākumā. Rotaļajāmies arī mēs ar U.Ausekļa skaistajiem un interesantajiem dzejoļu pantiem. Aizkustinoši skanēja par dziesmu pārvērties dzejolis "Vecāmamma man atstāja...", kuram melodiju sakomponējis Uldis Fridrihsons. Klidzinājām uz Klidziņu ar koka zirdziņu, minējām dzejolī apslēpto mīklu, un, protams, neaizmirsām nu jau par U.Ausekļa firmas zīmi kļuvušo dzejas varoni runci Franci. Uz ekrāna skatījāmies un klausījāmies arī pašu dzejnieku Uldi Ausekli,kurš lasīja savus jaunākos dzejoļus. Bet noslēgumā - izrādē parvērstā U.Ausekļa "Pasaka par zvaigznīti, kas spīdēja visspožāk". Bildes

 


 

Iepazīsties ar jaunākajām grāmatām!

 


 

Rakstnieces Annas Brigaderes 155. dzimšanas dienu atzīmējot, bibliotēku apmeklēja 5. klašu skolēni. Tika gūts neliels ieskats rakstnieces dzīves gājumā, neklātienē pabūts Tērvetes "Sprīdīšos", kā arī skatīti fragmenti no filmām "Sprīdītis" un "Maija un Paija". Visu klašu skolēni pirms tam bija cītīgi gatavojuši atbildes uz viktorīnas jautājumiem par Annu Brigaderi. Pasākumā skanēja arī A.Brigaderes dzejolis "Bērnības dienas". Skaties šeit..

 


 

Sākot no 9. septembra pilsētas bibliotēkā kopā ar Aizkraukles novada vidusskolas 2.- 4. klašu skolēniem ienākušas Dzejas dienas. Šajās dienās stāstām bērniem par Dzejas dienu rašanos un iepazīstinām viņus ar bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa" izdevumiem. Dzejā skan pasakas, mīklas, bērni lasa, klausās un mēģina dzejot paši. Tiekamies ar dzejdariem no pašu skolēnu vidus, kā arī skatāmies videoierakstus par dzejas dienu aktivitātēm citur Latvijā. Un, protams, vislabāk skan sagatavotie dzejoļi pašu bērnu izpildījumā. Dzeja pavedina!

 


 

1. septembrī pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas darbinieki aktīvi līdzdarbojās BJC rīkotajā Zinību dienas pasākumā. Jaunajam mācību gadam bērni varēja "iesildīties" Lasīšanas stundā.

 


 

Arī šogad bērnu un jauniešu centra vasaras nometnes dalībnieki bibliotēkā ielīgoja Jāņus. Iesākumā pārrunājām Jāņu tradīcijas, par to, kā gatavoties vasaras saulgriežiem. Uz ekrāna atpazinām populārākās jāņuzāles, bet pēc tam kopīgi līgojām Jāņu dziesmas. Zēni un meitenes skandēja apdziedāšanās dziesmas. Lasot tautasdziesmu pusītes un liekot tās kopā, bērni sameklēja sev pāri, lai varētu doties Jāņu rotaļās un pēc tam tās iemācīt mājās saviem līgotājiem.

Bildes skatīt šeit.

 


 

16. jūnijā bibliotēkā ciemojās Aizkraukles bērnu un jauniešu centra vasaras nometnes bērni. Šoreiz zāle "Pie Kurmīša" bija pārvērtusies par "Trakā profesora" laboratoriju, kurā tika veikti dažādi eksperimenti, iesaistot visus dalībniekus. Visi varēja vērot lidojošus degošus tējas maisiņus, klausīties skanošas karotes un kristāla glāzes un daudz ko citu. Pēdējais eksperiments bija zīmēšana ar sveci uz baltas lapas. Kas no tā beigās sanāca, varēja uzzināt pārklājot zīmējumus ar akvareļa krāsām.Bija traki jautri! Bildes skaties šeit..

 


 

26.maijā mēs svinam 75.gadu jubileju latviešu komponistam Imantam Kalniņam, kura daiļrade ir plašā amplitūdā no akadēmiskās mūzikas līdz rokmūzikai. Komponistam veltītajā pasākumā piedalījās 5. klašu skolēni no Aizkraukles pilsētas sākumskolas. Kopīgi noskatījāmies 1985.gadā veidoto filmu ,,Sprīdītis,, un ,,Emīla nedarbi,, fragmentus. Noklausījāmies Imanta Kalniņa biogrāfijas lappusēs. Kopā dziedājām Imanta Kalniņa un Vika kopdarbu - dziesmu ,,Smilšu rausis,,, ļaujoties liriskajai mūzikas un dzejas valodai. Bildes..

 

 

 


 

Aprīļa vidū bibliotēkas zālīti "Pie Kurmīša" pieskandina putnu balsis. Tās klausīties nāk pilsētas bērnudārzu vecālo un sagatavošanas grupu audzēkņi. Pārrunājam par putnu dzīves paradumiem, atceramies, kas ir gājputni un nometnieki, minam mīklas par putniem. Atpazīstam putnus attēlos un ieklausāmies katra putna balsī. Skatāmies teatralizēto L.Apšenieces dzejoli "Zvirbulēns Čika", bet noslēgumā jautrās putniņdejas pavadījumā izspēlējam spēli "Pūcīte".

Bildes skat...

 


 

Šajās dienās bibliotēkas bērnu nodaļu pieskandināja trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu balsis. Bērni no PII Auseklītis" un "Zīlīte" vidējā vecuma grupiņām devās ekskursijā uz bibliotēku. Ar lielu interesi tika aplūkotas telpas, grāmatu plaukti un, protams, pašas grāmatas. Par to, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju, kā apieties ar grāmatām, bērni uzzināja sarunājoties ar lelli Simonu. Simona arī visiem izsniedza krāsainas kartītes, uz kurām atrodams bibliotēkas darba laiks un adrese. Bērniem ļoti patika šī pirmā tikšanās ar bibliotēku, bet mēs ceram, ka vistuvākajā laikā sagaidīsim jaunu lasītāju pulku. Bildes skat..


 


 

"Vislabākās zāles ir smiekli!" - ar šādu devīzi noritēja izklaidējošais pasākums bērnu nodaļas apmeklētājiem 1. aprīlī - smieklu dienā. Ienākot bibliotēkā, lasītājus sagaidīja dažādi interesanti paziņojumi. Grāmatas šajā dienā varēja saņemt, dodot pretī īpašu naudu - bibliodālderus, kuri stingrā apsardzes uzraudzībā glabājās skanošā lādītē. Datorus šajā dienā bija skāruši nezināmas izcelsmes vīrusi... Bet pasākums sākās pavisam nopietni - klātesošie klausījās stāstījumu par smieklu dienas vēsturi, uzzināja, kas ir smieklu joga un cik vērtīga cilvēka dzīvē ir smiešanās. To, ka smiekli ir lipīgi, apliecināja smieklīgu videoierakstu skatīšanās. Arī paši dalībnieki lasīja un stāstīja anekdotes. Jautrus brīžus sagādāja spēles un rotaļas, kurās visi labprāt iesaistījās. Tāpat jautras mūzikas pavadībā visi  izkustējās, kā arī pārtapa dažādos tēlos, bet mājās varēja doties ar pozitīvām emocijām. Skat.bildes.

 


 

Pasaules kaķu dienā bibliotēkas zālītē "Pie Kurmīša" ciemojās PII "Auseklītis" un Daudzeses pagasta "Čiekuriņš" bērni. Pasākums notika sadarbībā ar Aizkraukles Dzīvnieku aizsardzības biedrību "Felida".  Bērni jau iepriekš bija uzzīmējuši savus mājas mīluļus un arī sagatavojuši tautasdziesmas par kaķiem. "Felidas" darbinieces  iesaistīja bērnus interesantā sarunā par kaķiem, kā arī bija sarūpējušas dalībniekiem katram pa saldumiņam. Un pasākuma beigās - teātris "Kaķēna raizes" pēc Ināras Šteinbergas ludziņas motīviem.  Daudzeses bērniem pēc tam sekoja ekskursija uz Aizkraukles kaķu patversmi. Skat. bildes

 

 


 

       Rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 75. dzimšanas diena tika atzīmēta arī mūsu bibliotēkā. Uz rakstniekam veltīto pasākumu pulcējās 4. un 5. klašu skolēni no Aizkraukles pilsētas sākumskolas. Skolēni noskatījās fragmentus no intervijas ar pašu rakstnieku, iepazinās ar lācīti Tobiasu, tika pārskatīts ražīgā rakstnieka grāmatu klāsts. Skolēni klausījās J.Zvirgzdiņa grāmatu fragmentus gan videoierakstā, gan pašu lasījumā. Bet jautrību pasākumā sagādāja teatralizēts uzvedums "Briesmīgi šausmīgā nakts" no J.Zvirgzdiņa grāmatas "Tobiasa blēņu stāsti".

Bildes skat.

 

 


 

 

 

"Dzīve kā jampadracis"

     Šāds nosaukums ir vienai no Maestro Raimonda Paula dziesmām un šādās noskaņās kopā ar PII bērniem kā jampadracis tika aizvadīta arī pagājusī nedēļa, suminot komponistu 80. dzimšanas dienā. Kopīgi aplūkojām nelielu fotogaleriju, kur komponists redzams bērnībā un skolas gados. Tā kā ārā valdīja īsta ziema, tad ļoti piemērotas šim laikam bija R.Paula "Baltās dziesmas" ar Raiņa vārdiem. Bērni noklausījās dziesmu "Baltā ziema", bet īsta jautrība sākās skanot dziesmām "Visi vēji" un "Vīle vaļā". Plīstot sniegmātes maisam un skanot R.Paula mūzikai, sākās sniegpārslu ķeršana un pikošanās. Pēc tam klātesošie varēja noskatīties intervijas fragmentu ar bērnu ansambļa "Dzeguzīte" dalībniekiem un noklausīties dziesmu "Banāns". Turpinājumā bērni izdejoja dziesmu "Zebra", "Cāļus skaita rudenī" un tad devās ceļā ar "Miega vilcieniņu". Tad pasākuma apmeklētāji noskatījās videoierakstu, kurā "Zelta sietiņš" R. Paula mūzikas ritmos "dimdina Rīgu", bet noslēgumā "Dzeguzītes" izpildījumā skanēja "Anniņa vanniņā". Visi kopīgi vēlējām Maestro labu veselību, daudz skaistu dziesmu arī turpmāk un daudz laimes dzimšanas dienā! Skat. bildes! 

 

 

Ar jaunajām grāmatām vari iepazīties šeit..

 

 

 


 

 

 "Es mīlu Tevi, Latvija!"


 Latvijas 97. gadadienas ieskaņās aizritēja erudīcijas konkurss Aizkraukles sākumskolas 5. klašu skolēniem. Ikviens konkursa dalībnieks varēja parādīt savas zināšanas pr Latvijas dabu, ievērojamām vietām, pilsētām. Tāpat bija jāpārzin latviešu literatūra un mitoloģija. Skolēni varēja pārliecināties par savām zināšanām latviešu kinomākslā un mūzikā, mēģinot atpazīt dziesmas un filmu fragmentus. Komandas bija parūpējušās arī par savu noformējumu un devīzi. pasākumam gatavojušies bija arī katras komandas līdzjutēji. Un rezultātā sekoja žūrijas vērtējums: 1. vieta - 5.c klasei, 2. vieta - 5.b klasei, 3. vieta - 5.a klasei.

Šeit bildes skaties....

 

"Vai Tu zini, kas ir Latvija?

 

Arī ar PII "Zīlīte" sagatavošanas grupas audzēkņiem ieskandinājām Latvijas 97. gadadienu. Pārrunājām par Latvijas valsts simboliem, Latvijas ievērojamākām vietām, pilsētām, arī par dzimto pilsētu Aizkraukli. Priecājāmies par Latvijas dabas skaistumu un nobeigumā izdejojām R.Paula dziesmu "Es vēlos". Bildes  šeit..
 

 

 

Ar dziesmām un rotaļām bibliotēkā atzīmējam Dainu tēva 180. jubileju. PII audzēkņi tiek iepazīstināti ar Krišjāni Baronu un viņa mūža veikumu. Bērni uzzin, kas ir Dainu skapis un kas tajā glabājas. Tautasdziesmas lasām, skaitām, dziedam, kā arī skatāmies un klausāmies.

Bildes šeit

 


 

Pasākumi oktobra mēnesī.

4. oktobrī - dzīvnieku aizsardzības diena  - literatūras izstāde
Kas kait sēņu māmiņai...  - literatūras izstāde pirmskolas vecuma bērniem
Dainu tēvam - 180  - literatūras izstāde, veltīta K.Barona 180. dzimšanas dienai
Man bij' dziesmu kamoliņš... - tematisks pasākums bērnudārza audzēkņiem

 

 


 

Novada Grāmatu svētku ietvaros notika tikšanās ar rakstnieci no Kokneses - Maiju Stepēnu. Arī mūsu bibliotēkas lasītāji tajā ņēma aktīvu dalību.

Bildes šeit..


 

 

 

 

Jānim Rainim - 150

Raiņa 150. jubileja bibliotēkā tiek atzīmēta, skandējot Raiņa dzejoļus un skatoties multfilmas ar Raiņa dzejoļu tekstiem. Sešus Raiņa dzejoļus varam skatīties un klausīties teatralizētā uzvedumā ar lellēm. Tāpat ir iespēja noskatīties fragmentu no animācijas filmas "Zelta zirgs", kā arī aplūkot fotogaleriju par Raini.

 

Skat. pasākuma bildes

 

 

 


 

 

Piedalāmies Zinību dienas pasākumā " Krāsas tavās kabatās" !

 

 


 

Esi kopā ar mums Zinību dienas pasākumā!

Skat. programmu


 

Sagaidot Jāņus

 

 

19. jūnija pēcpusdienā bibliotēkas zālītē "Pie kurmīša" ieradās bērni no BJC, lai noskaņotos Jāņu svinēšanai. Vispirms visi iepazinās ar tradicionālajām jāņuzālēm. Noskaidrojām, kā sauc dažādas pļavu puķes, kā arī  uz ekrāna aplūkojām aizsargājamos augus, kurus nedrīkst plūkt. Noskatījāmies arī video pamācību Jāņu vainadziņu pīšanā. Tā kā Jāņos notiek aplīgošana, arī te zēni un meitenes skandēja apdziedāšanās dziesmas.Bet pēc tam zālē sākās īsta jautrība. Bērni, skanot Jāņu dziesmām, sastājās "līgo vilcieniņā" un līkumoja apkārt improvizētam ugunskuram un jāņuzālēm, bet vislielāko prieku sagādāja lekšana pāri ugunskuram. Varēja izmēģināt roku Jāņu vainaga mešanā, bet nobeigumā visi tika pacienāti ar Jāņu sieru.

Bildes skatīt šeit

 

 


 

 

Pepijai Garzeķei dzimšanas diena!

 

2.jūnijā bērnu literatūras nodaļā ieradās BJC bērni, lai sveiktu dzimšanas dienā iemīļoto bērnu grāmatu varoni Pepiju Garzeķi. Zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas grāmata par Pepijas piedzīvojumiem radās 1945. gadā, un to ar prieku lasa bērni arī mūsu dienās. Bērni ieradās ar pašu zīmētiem apsveikumiem Pepijai, un Pepija sagaidīja bērnus ar konfektēm. Visi klātesošie klausījās fragmentu no grāmatas par Pepijas skolas gaitām un krāsoja attēlus no grāmatas par Pepiju. Meitenes varēja iejusties Pepijas tēlā un nofotografēties, bet pēc tam visi kopā noskatījās multfilmu par Pepiju Garzeķi.

Skat. bildes.

 


 

 

Mārim Rungulim -65!

 

No 20. - 28. V bibliotēku apmeklē Aizkraukles pilsētas sākumskolas 1. - 5. klašu skolēni, lai tuvāk iepazītos ar Bērnu žūrijas jaunās kolekcijas grāmatām un uzzinātu, ko vēl lasīt vasarā. Pie viena tiek atzīmēta arī rakstnieka Māra Runguļa 65. dzimšanas diena. Skolēni iepazīstas tuvāk ar rakstnieka devumu bērnu literatūrā. 5. klašu skolēni sacentās savā starpā, kurš ātrāk alfabēta secībā sakārtos M.Runguļa grāmatu nosaukumus, bet jaunāko klašu skolēni klausās mīklupantus. Nobeigumā visi klātesošie noskatās teatralizētu uzvedumu pēc M.Runguļa grāmatas "Olu skola".

Bildes šeit..

 

 


 

 

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa..."

 

Lai atzīmētu dzejnieces Aspazijas 150. jubileju, bibliotēku apmeklēja 1. 2. un 3. klašu skolēni no Aizkraukles pilsētas sākumskolas, un pie mums turpina ciemoties pilsētas PII audzēkņi. Klātesošie tuvāk iepazīst Aspazijas personību, klausās Aspazijas dzejoļus, skatās multfilmas un klausās dziesmas ar Aspazijas dzejas tekstiem. Patiesu prieku bērniem sagādā teatralizētie dzejoļu uzvedumi "Vēja zirdziņš', "Saules atslēdziņa" un "Pasaku mežiņā". Pasākuma nobeigumā visi noskatās multfilmu, kurā "sēd uz sliekšņa pasaciņa" un noklausās R.Paula dziesmu "Aicinājums" ar Aspazijas vārdiem.

Bildes skaties šeit

 

 


 

"Skani, mana valodiņa!"

 

 


Aizkraukles sākumskolas 5. klašu skolēni apmeklēja bibliotēku, lai atzīmētu Starptautisko dzimtās valodas dienu. Pārrunājām valodas īpašo lomu cilvēka dzīvē un skatījāmies video materiālus par valodas izcelšanos. Skolēni atsvaidzināja savas zināšanas leksikoloģijā, kā arī noklausījās dažādu dialektu paraugus. Latviešu valoda ir "ciets rieksts" sveštautiešiem, par to klātesošie pārliecinājās skatoties videosižetus, kā ārzemniekiem veicas latviešu valodas vārdu izrunā. Lai mūsu dzimtā valoda būtu bagāta un tīra, arī mums, latviešiem, jādomā, kā ikdienā runājam.

Bildes skaties šeit

 


 

Fricim Bārdam - 135

 

 

PII "Auseklītis" vecākajās grupās notika literāra pēcpusdiena, veltīta dzejnieka Friča Bārdas 135. jubilejai. Tika lasīti Friča Bārdas dzejoļi bērniem, kā arī visi noskatījās multfilmiņu "Bukurags". Vēl bērnudārza grupiņā bija paslēpusies rasas princesīte, kuru bērniem bija jāprot saskatīt.  Šo uzdevumu bērni veica klausoties dziesmu "Rasas princesīte" ar Friča Bārdas vārdiem, un reizē izkustoties jautros dejas ritmos.
 Skat. foto..

 

 


 

Pasaku ķēniņam – 135

 

 

Atzīmējot rakstnieka Kārļa Skalbes 135. jubileju, bibliotēku apmeklēja Aizkraukles pilsētas sākumskolas 2., 3. un 4. klašu skolēni. Galvenā uzmanība šoreiz tika pievērsta K.Skalbes pasakai "Kaķīša dzirnavas". "Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks." - šiem K.Skalbes vārdiem no pasakas piekrīt arī skolēni. Visi ar interesi noskatījās pēc šīs pasakas veidoto multfilmu. Patīkami bija arī uzzināt, ka "Kaķīša dzirnavas" lasītāju balsošanas rezultātā ieguvusi latviešu iedzīvotāju mīļākās grāmatas titulu.

Bildes skaties šeit..

 

 


 

"Troļļi Ziemeļos"

 

 

Piedalāmies Ziemeļvalstu nedēļā, kuras tēma šogad ir "Troļļi Ziemeļos". Lasījumi notiek PII "Auseklītis" vecākajā un sagatavošanas grupā. Lasām grāmatu "Briesmonīšu tracis" un citas ziemeļvalstu autoru grāmatas bērniem par troļļiem.

Skat. bildes...

 


 

 

Es mīlu Tevi, Latvija!


Ar šādu nosaukumu šogad notika Latvijas gadadienai veltītais konkurss starp Aizkraukles sākumskolas 5. klašu skolēniem. Konkurss tapa ietekmējoties no tāda paša nosaukuma populārās TV spēles, un skolēni tam gatavojās jau iepriekš. Bija zināms, ka jautājumi būs par Latvijas dabu, ģeogrāfiju, ievērojamām vietām, kā arī par latviešu literatūru, mākslu un mitoloģiju. Papildus tam bija jāspēj orientēties latviešu kinofilmās un mūzikā. Tāpat tika pārbaudīta skolēnu atmiņa, atstāstot latviešu rakstnieku biogrāfijas. Konkurss - spēle lika visiem "palauzīt galvas" par mūsu mīļās Latvijas ezeriem, upēm, pilsētām. Savstarpējā komandu cīņa bija interesanta un diezgan līdzvērtīga. Rezultātā: 1. vieta - 5.A klasei, 2. vieta - 5.B klasei, 3. vieta - 5. C klasei. Ieguvēji, nenoliedzami, bija visi komandu dalībnieki un arī līdzjutēji, kas bija ieradušies palīdzēt savai komandai. Visi par dalību šajā pasākumā saņēma diplomus un nelielas balviņas.

Foto šeit...

 


 

Aizvadītajā nedēļā ar bibliotēku nāca iepazīties bērnudārzu jaunākās grupiņas. Bērnus apbūra plašais grāmatu klāsts, un jau līdz nedēļas beigām mazie ķipari uz bibliotēku veda mammas un tētus, lai pierakstītos kā pilntiesīgi bibliotēkas lietotāji.

Foto šeit

 


 

 

"zib ik zarā, slēpjas katrā ēnā vārdos nenosaukti dzejolēni..." - šīs Jāņa Baltvilka dzejoļa rindas bija kā moto dzejas dienu pasākumiem bibliotēkas bērnu nodaļā. Aizvadītajā vasarā J.Baltvilkam tika atzīmēta 70. dzimšanas diena, tāpēc godinot dzejnieku, Aizkraukles sākumskolas 5. un 6. klašu skolēni bija sagatavojuši dažādus J.Baltvilka dzejoļus. Visi tuvāk iepazinās ar dzejnieka biogrāfiju, kā arī noskatījās teatralizētos dzejoļu uzvedumus, kuri lielu prieku sagādāja gan skolēniem, gan bērnudārzu audzēkņiem. Mazie apmeklētāji kopā labprāt gan padziedāja, gan uzdejoja.

Foto šeit

 

 


 

Pie mums ciemojas BJC Vasaras radošo darbnīcu dalībnieki.

Vairāk bildes skaties šeit

 

 


 

 

Aizkraukles pilsētas sākumskolas 1.-5. klašu skolēni mācību gada nogalē apmeklēja bibliotēku, lai tuvāk iepazītos ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju, kā arī atzīmētu rakstnieces Māras Cielēnas 60. dzimšanas dienu. Visi apmeklētāji tuvāk iepazinās ar plašo grāmatu klāstu un nobeigumā noskatījās bērnu nodaļas leļļu teātra iestudējumu no M.Cielēnas grāmatas "Teo un Mūmīte".

 

 


 

   

 

Ekskursija uz bibliotēku

 
Bibliotēku nedēļas ietvaros vairākas vidējā vecuma grupiņas no PII "Zīlīte" un "Auseklītis" devās ekskursijā uz mūsu bibliotēku. Lielākā daļa no bērniem šo ēku apmeklēja pirmo reizi. Bērni aplūkoja telpas, izliktās izstādes un, protams, grāmatas. Lielu pārsteigumu bērniem sagādāja lelle Simona, kura arī nolēmusi kļūt par bibliotēkas lasītāju un kopā ar bērniem iepazinās ar noteikumiem, kas jāzina lasītājam. Atvadoties no bērniem, Simona iedeva tiem kartītes ar bibliotēkas adresi un darba laiku un aicināja visus kļūt par čakliem lasītājiem.

Bildes vairāk šeit...

 


 

 

Vienkāršais un sarežģītais Viks

 Literārā pēcpusdiena veltīta Vika 75. dzimšanas dienai pulcēja bibliotēkā Aizkraukles pilsētas sākumskolas 5. klašu skolēnus. Bērni skatījās leļļu teātra fragmentus no grāmatām „Tīdžerēns Ņuks” un „Kenijas pasaciņas”, noskatījās multfilmu „Sarežģītais zvirbulēns”, kā arī fragmentu no filmas „Ness un Nesija” . Skolēni neklātienē ielūkojās pasaku parkā Dikļos un noklausījās dziesmu „Zilais putniņš” ar Vika vārdiem.

Bildes...

 


 

 

16.04. kā katru gadu bibliotēkā notika pasākums Aizkraukles sākumskolas 6.klases skolēniem krievu valodas zināšanu nostiprināšanai.  Pasākums notika brīvā un jautrā atmosfērā.  Rotaļājoties un risinot nenopietnus uzdevumus, skolēni pārbaudīja un atsvaidzināja savas mācību gada laikā apgūtās zināšanas krievu valodā.

Skaties bildes šeit

 

 


 


Pasaku māmuļas teiksmu dārzā ciemojas gan pilsētas bērnudārzu audzēkņi, gan sākumskolas 1.-2. klašu skolēni. Margaritas Stārastes 100. gadskārtā atceramies mākslinieces radītos pasaku varoņus Zīļuku, Knīpuci, Kraukšķīti, Tinci un citus.Apskatām par godu rakstnieces dzimšanas dienai izdoto grāmatu "Zelta pasakas". Mākslinieces radošo darbu pūrs ir ļoti bagāts un viņas mīļuma pilnie tēli uzrunā ikvienu lasītāju. Pasākuma laikā bērni var ielūkoties M.Stārastes pasaku pasaulē, vērojot teatralizētu uzvedumu "Vecmāmiņas acenītes", kā arī noskatoties multfilmas "Kraukšķītis" un "Sārtulis" pēc M.Stārastes pasaku motīviem.

Bildes skaties šeit

 


 

 

Ojāram Vācietim - 80

Gandrīz divu nedēļu garumā bibliotēkas bērnu nodaļā ieradās gan bērnudārzu, gan pilsētas sākumskolas bērni, lai atzīmētu dzejnieka Ojāra Vācieša 80. jubileju. Pārrunājām par O.Vācieša bērnību un skolas gadiem, lasījām O.Vācieša dzejoļus, kā arī kopīgi dziedājām dziesmu ar O.Vācieša tekstu. Visvairāk bērnus aizkustināja O.Vācieša dzejoļu teatralizēts uzvedums, kurā varēja dzīvot līdzi jampadracim pagalmā, māsiņām otiņām un viņu gaitām un redzēt īstus zilus brīnumus. Kopīgi tika noskatīta multfilma "Kabata" ar Ojāra Vācieša dzeju un Imanta Kalniņa mūziku, kura atsauca atmiņā dzejoļus par astoņiem kustoņiem, mušas nāvi un vilciņu, kurš apmaldījies jēros... Noslēgumā mazie bērni iejutās sveču ballē un pielāgojoties dziesmas taktīm devās dejas solī. Dzimšanas diena nosvinēta!

Bildes skaties šeit..

 

 


 

 

Vai tu zini, kas ir Latvija?

 

12.novembrī bibliotēkas bērnu nodaļā notika pasākums, veltīts Latvijas 95. gadadienai.

Šoreiz tā bija viktorīna "Vai tu zini, kas ir Latvija?" 5.klašu skolēniem, kuri jau iepriekš cītīgi gatavojās šim pasākumam.

Katru klasi pārstāvēja 6 aktīvākie skolēni, kurus klase pati  bija izvirzījusi. Komandām vajadzēja sagatavot mājas darbu - priekšnesumu, veltītu Latvijai. Tāpat tika vērtēts arī komandas noformējums.

Skolēni izlozēja jautājumus par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, simboliku.

Skolēnu atbildes vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija arī sākumskolas vēstures skolotāja.

Lai gan 5.klašu skolēni vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu vēl neapgūst, viņi parādīja labas zināšanas par Latviju. Ja kādam gadījās kādā jautājumā kļūdīties, tad gan ar klasesbiedru, gan žūrijas palīdzību tika noskaidrota pareizā atbilde.

Komandām palīdzēja arī līdzjutēji, kuri ar savām atbildēm varēja dot papildpunktus savas klases komandai. Viktorīnas gaitā līdzjutējiem bija iespēja vērot uz ekrāna dzimtās pilsētas Aizkraukles skatus un atpazīt dažādus pilsētas objektus, tāpat varēja noklausīties un padungot līdzi R.Paula dziesmu "Tu esi Latvija" ar O.Vācieša vārdiem.

Viktorīnas noslēgumā visi saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos pasākumā, kā arī nelielas balviņas. Gandarīti bija visi, un zaudētāju nebija, visi bija tikai ieguvēji, jo šādā veidā katrs kaut par kripatiņu vairāk papildināja savas zināšanas par dzimto zemi - Latviju

Bildes skaties šeit..

 

 


 

Spoku vakars bibliotēkā

 

1.novembra vakaru bibliotēkas bērnu nodaļas lasītāji gaidīja ar nepacietību, jo šoreiz katram  bija iespēja iejusties spoka, raganas vai kāda cita mošķa tēlā. Pasākumu zāle „Pie Kurmīša” bija pārvērsta īstā spoku istabā: pie griestiem karājās spoku figūras, gar sienām – zirnekļu tīkli un  karātavu cilpa. Sveču apgaismojumā telpa šķita noslēpumaina un baisa. Vakars sākās ar teatralizētu uzvedumu, kurā darbojās spoki un skelets. Pēc tā noskatīšanās zālē ieradās Tima Bērtona multfilmas varone - Mirusī Līgava, kuras izskats klātesošajiem aiz bailēm lika "asinīm sastingt dzīslās". Tālāk kopā ar bērniem pārrunājām, kas tad īsti ir spoki, kādi tie mēdz būt, kā aizsākusies Helovīnu tradīcija. Kopīgi lasījām un klausījāmies spoku stāstus, izpildījām testu par baiļu faktoru, lai noskaidrotu, cik bailīgi vai drosmīgi esam. Bet pēc tam devāmies baisās rotaļās. Vislielākais pārbaudījums bērniem bija „spoku istaba”, kurā bija jāveic kāds uzdevums, un lai tajā ieietu, daudziem bija jāsaņem īsta drosme. Bija arī tādi, kas atteicās no šī pārbaudījuma, jo katrs spoku istabas apmeklējums tika pavadīts ar mežonīgiem kliedzieniem.  Vakars noslēdzās ar vēl kādu biedējošu spēli. Kāds no apmeklētājiem jautāja: „Vai es šonakt varēšu aizmigt?” Bet neskatoties uz to, vakars bērniem šķita izdevies un visi nāca pie atziņas, ka visiem kopā pārvarēt bailes ir daudz vieglāk.

Bildes skaties šeit....


 

 

4.oktobris - Vispasaules dzīvnieku aizsardzības diena. Šai dienai bibliotēkā bija veltīts tematisks pasākums, kuru apmeklēja PII "Auseklītis"un "Zīlīte" audzēkņi. Pie mums viesojās Aizkraukles dzīvnieku biedrības "Felida" pārstāve Aina Brimerberga. Rūpējoties par mājdzīvniekiem, šoreiz bērni tika aicināti uzzīmēt, kādas viņi iztēlojas kaķu mājiņas. Varēja arī izgatavot maketus, un bērni bija cītīgi pastrādājuši. Pārrunā bērni uzzināja vairāk par kaķu dzīvi, pārlapoja grāmatas, kopā dziedāja un noskatījās uzvedumu, kā Muris meklēja sev sapņu namiņu. Vai viņš to atrada? Spriediet paši!

 

Letonika
Latvija.lv
Lugano muzejs

Sākums | Jaunumi | Lasītājiem | Bērniem | Bibliotekāriem | Arhīvs | Lapas karte | Foto Galerijas | Kontaktforma


Lapa tapusi sadarbībā ar