Rokdarbnieču izstāde lasītavā

 

25.04.-11.05. Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītavā

novada senioru dienas centra “Pīlādzis” rokdarbnieču grupas izstāde “Ziemas darinājumi”.